IORP II: de impact op uw governance-systeem

Vanaf 13 januari 2019 zijn alle pensioenfondsen gebonden aan de regels van de herziene richtlijn voor Institutions for Occupational Retirement Provision, kortweg IORP II. Doel van deze richtlijn is het stimuleren van grensoverschrijdende pensioenvoorzieningen, om die voorzieningen veiliger en transparant te maken. Om dit doel te bereiken, confronteert IORP II alle bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen met een aantal nieuwe verplichtingen.

Wat betekent IORP II voor u?

Pensioenfondsen moeten extra informatie op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) opnemen en hun risicobeheersysteem verder uitwerken. Daarbij moeten ze ook expliciet aandacht schenken aan milieu-, sociale en governance (ESG)-risico's.

De verandering met de meeste impact op pensioenfondsen is de nieuwe verplichting om te beschikken over een doeltreffend governance-systeem. Binnen dit governance-systeem staan drie sleutelfuncties centraal:

  • de risicobeheersingsfunctie;
  • de actuariële functie, en
  • de Internal Audit-functie.

Met name voor de Internal Audit-functie zijn onder IORP II verschillende eisen verbonden aan de onafhankelijkheid, geschiktheid en taken van pensioenfondsen.

Internal Audit-functie

 De vereiste invulling van de Internal Audit-functie betekent in eerste instantie een toename van de ‘cost of compliance’. Tegelijkertijd laat IORP II ook ruimte aan pensioenfondsen om de Internal Audit-functie op een fonds-specifieke manier in te vullen, in verhouding tot de omvang en complexiteit van de werkzaamheden.

De verplichting tot een Internal Audit-functie vraagt dus om een pragmatische en kostenefficiënte aanpak, zodat u als pensioenfonds compliant wordt én blijft aan de nieuwe wet- en regelgeving. 

De sleutels tot een efficiënte en doeltreffende invulling van de Internal Audit-functie zijn 1) een constructieve dialoog en 2) samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn. Met als resultaat maximaal comfort binnen de kaders van het budget. Zodat u continu in control bent en waar nodig direct kunt bijsturen. Wilt u meer informatie over de inrichting van de Internal Audit-functie? Lees dan onze factsheet.

Wat kan BDO voor u betekenen?

Wij begrijpen de uitdagingen die de implementatie van IORP II met zich meebrengt. U kunt de Internal Audit-functie geheel of deels aan BDO uitbesteden. Wij hebben een bewezen trackrecord bij het opzetten en uitvoeren van de Internal Audit-functies bij instellingen binnen de financiële sector. Dit betekent in de praktijk dat we de doeltreffendheid van uw governance-systeem op structurele basis naar een hoger niveau kunnen brengen. Met veel aandacht voor de specifieke wensen van het bestuur, waarbij een praktische invulling leidend is boven een gecompliceerde theoretische exercitie.

Contact

Meer weten over hoe BDO uw organisatie op het gebied van Internal Audit en andere governance- en compliance-gerelateerde uitdagingen van dienst kan zijn? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze specialisten.