Kansen in de markt benutten

Belangrijke ontwikkelingen in de hoek van financieel dienstverleners (tussenpersonen) zijn de buitenlandse interesse in het overnamen van Nederlandse financieel dienstverleners en de Fintech-gerelateerde vergunningaanvragen van markttoetreders. Opvallend is bovendien dat banken  en verzekeraars minder gebruikmaken van tussenpersonen, onder meer door de opkomst van vergelijkingssites en automatisering en digitalisering.

Automatisering en digitalisering

Banken en verzekeraars verkopen hun producten steeds vaker zelf en minder door tussenkomst van financieel dienstverleners. Dat heeft vooral te maken met toenemende automatisering en digitalisering. Gevolg hiervan is dat ICT-dienstverleners steeds belangrijker worden en soms zelf als financieel dienstverlener toetreden tot de financiële sector. 

Meerwaarde aantonen belangrijker dan ooit

De impact van al die ontwikkelingen het hoofd bieden, betekent voor financieel dienstverleners dat ze hun meerwaarde - voor zowel de bank of verzekeraar als voor de consument - duidelijker dan ooit naar voren moeten brengen. Drie belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: investeren in digitalisering, het aannemen van het juiste type medewerkers en veel aandacht besteden aan datakwaliteit.

Pricing strategy en acceptatieproces

Het grote voordeel dat u als tussenpersoon heeft, is dat u van oudsher beter aangesloten bent op de eindklant. De grootste kans om te overleven is vol inzetten op die relatie met de klant. Uw onderscheidend vermogen daarbij schuilt in uw acceptatieproces. De vraag voor u is: blijft u de klant zelf adviseren, of laat u dat voortaan door een robot doen? U kent uw klanten het beste.

Strenger toezicht AFM: zorgplicht 2.0

Extra aandacht voor automatisering en technologie is niet alleen nodig om relevant te blijven in uw markt, maar ook om te blijven voldoen aan de steeds strengere eisen van toezichthouder AFM. Zij gaat in toenemende mate inzetten op digitalisering en zorgplicht. De AFM verwacht dat financieel dienstverleners technologische ontwikkelingen inzetten in het belang van de klant: zorgplicht 2.0.

Het toepassen van nieuwe technologie in combinatie met het toenemende gebruik van data én een groeiende cyberdreiging, stelt hogere eisen aan de beheerste en integere bedrijfsvoering van een financieel dienstverlener. Voor de AFM betekent digitalisering dat toezicht zich meer richt op zorgvuldig gebruik van klantdata, de robuustheid van complex wordende waardeketens en risicobeheersing in een IT-intensieve bedrijfsvoering.

Wat kan BDO voor u betekenen?

BDO adviseert u graag over de impact van zorgplicht 2.0 voor uw organisatie. Vanuit BDO Legal en RAS kunnen wij u laten zien wat dit in de praktijk betekent, met ondersteuning van onze cyberafdeling en tech-specialisten. Meer weten over de persoonlijke en pragmatische aanpak van BDO voor u als financieel dienstverlener? Onze specialisten vertellen u graag over alle mogelijkheden.