Diensten

Onze dienstverlening strekt zich uit over de verschillende aspecten van uw organisatie, van compliance en risicomanagementadvisering, administratieve dienstverlening tot IT-certificering. U kunt hierbij denken aan:

  • Solvency II pillar II: out- en cosouring van de verplichte internal audit functie;
  • beheersingsvraagstukken: Klant Belang Centraal, Productontwikkelingsproces en Beheerst Beloningsbeleid;
  • corporate governance (Code Banken, Corporate Governance Code): implementatie en toetsing;
  • risicomanagement: inrichting en optimalisatie (o.a. op basis van COSO, ISO 31000, Solvency II en Basel III);
  • compliance advies: implementatie, onderzoek en interpretaties;
  • audit & assurance: verklaringen ten behoeve van een prospectus of een jaarrekening en specifieke accountantsonderzoeken;
  • financiële verslaggeving: advisering bij de inrichting van financiële verslaggeving (o.a. IFRS) en samenstellen van jaarrekeningen;
  • fiscale advisering: optimale fiscale structurering, dividendbelasting teruggave;
  • certificering interne beheersing: ISAE-3402  en SAS70 verklaring;
  • outsourcing van administratieve dienstverlening: verzorgen van integrale administraties in binnen- en buitenland.

Neem contact op met een van onze specialisten om uw specifieke vraagstuk door te nemen.