Compliance

Als financiële instelling heeft u te maken met een grote, toenemende hoeveelheid aan complexe wet- en regelgeving. Daarbij mag onder stakeholders (klanten, maatschappij, toezichthouders) geen twijfel bestaan over het voldoen aan deze wet- en regelgeving.

Dat voldoen aan wet- en regelgeving moet geen doel op zich zijn. Waar het om gaat, is risico’s rondom compliance te benaderen vanuit strategische afwegingen, en die strategie verankeren in de genen van de organisatie. Dat is de visie van BDO.

Compliance afstemmen op corporate strategie

Wet- en regelgeving gaat, eenvoudig gesteld, over wat moet of niet mag. Wie dat heel zwart-wit in een organisatie probeert in te bedden, schiet zijn of haar doel voorbij. Ons doel is de mogelijkheden die de regelgeving biedt te benutten; met een afdeling Compliance die is afgestemd op uw corporate strategie, en niet andersom. Daarbij zijn niet alleen harde beheersmaatregelen van belang, maar juist ook gedrag- en cultuuraspecten.

Bewustzijn en gedrag

Dat vergt een goede inbedding van compliance in de organisatie en bewustzijn over nut en noodzaak van goed compliance-management. De branchegroep Financial Services helpt u bij interpreteren en implementeren van wet- en regelgeving. Op een manier die past bij uw organisatie. Vanuit de gedachte dat nieuwe wet- en regelgeving in principe altijd gericht is op toenemende bewustwording en/of een gedragsverandering.

Professioneel maatwerk voor uw financiële intelling

De branchegroep Financial Services begrijpt dat elke financiële instelling andere uitdagingen en doelstellingen heeft. En daarmee andere kansen en risico’s. Wij zijn in staat het professionele maatwerk te bieden dat noodzakelijk is voor uw compliance. Afgestemd op de doelstellingen van en de cultuur binnen uw onderneming.

Meer weten over hoe de branchegroep Financial Services van BDO uw organisatie op dit gebied van dienst kan zijn? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze specialisten.