Voldoen aan wettelijke vereisten

De wereld van het betalingsverkeer tussen consumenten en bedrijven is aan strenge regels gebonden. Het meest actuele thema voor zowel huidige marktpartijen als nieuwe markttoetreders is PSD2: Payment Services Directive 2. Heeft u hulp nodig bij de vergunningaanvraag PSD2? Of bij alle wettelijke vereisten waar u als betaaldienstverlener aan te voldoen heeft?

Of u nu een nieuw Fintech-bedrijf bent of een bekende marktpartij, BDO kent alle thema’s en uitdagingen die voor u van belang zijn. 

PSD2: Payment Services Directive 2

PSD2 is de Europese richtlijn voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. De invoering van PSD2 heeft een aantal gevolgen voor zowel huidige marktpartijen als nieuwe markttoetreders. Zo komen aanbieders van de nieuwe PSD2 diensten ‘betaalinitiatie’ en ‘rekeninginformatie’ onder een vergunningplicht te vallen. Bovendien stelt PSD2 extra eisen aan de vergunningaanvraag voor een betaaldienstverlener, onder andere op het gebied van IT-risico’s en procedures voor het beheersen van incidenten.

Daarnaast stelt PSD2 vergunninghouders ook voor aangescherpte doorlopende vereisten. Voor iedereen geldt dat de interne organisatie op orde moet zijn om aan PSD2 te voldoen en de (privacy van de) consument te beschermen. Maar ook op het vlak van risicomanagement en informatiebeveiliging moeten betaaldienstverleners nieuwe beheersmaatregelen treffen. Lees hier meer informatie.

Focus op continuïteit

De concurrentie op het speelveld van betaaldienstverleners wordt alleen maar groter. Zeker nu Fintech-partijen toegang krijgen tot de markt. Met alle voordelen van dien voor de consument, voor wie u het leven makkelijker kunt maken, zoals met Tikkie. Deze markt, voorheen beheerst door banken, wordt alsmaar breder, zodat organisaties veel innovatiever moeten zijn en vooruit zullen moeten denken; verandervermogen en digitalisering zijn de sleutelwoorden. Met als blijvende uitdaging de continuïteit van uw organisatie, uw voortbestaan. Nieuwe toetreders moeten vechten om ertussen te komen, wat extra lastig is door de hoge kosten die daarmee gepaard gaan. Voor bestaande spelers is het zaak dat ze relevant blijven.  

Compliancy voor nieuwe toetreders en bestaande marktpartijen

Als nieuwe toetreder heeft u een vergunning nodig voordat u überhaupt nieuwe betaaldiensten mag gaan ontplooien. Vaak betekent dit dat u uw organisatie en governance op een andere manier zal moeten inrichten dan u voorheen gewend was. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inrichten van een risicomanagementfunctie en compliancefunctie. Maar ook aan het documenteren en formaliseren van handelingen, zoals het afdekken van risico’s, die weliswaar plaatsvinden maar niet eerder zijn vastgelegd. Dit kan de nodige impact hebben. Het vereist tenslotte extra werk, extra capaciteit en een andere mindset.

Voor bestaande marktpartijen is het voldoen aan die wet- en regelgeving niet nieuw, maar de druk neemt wel toe en het toezicht wordt strenger. U komt niet meer zomaar weg met een ‘lichte variant’. Daarom is het belangrijk om periodiek uw huidige richtlijnen en procedures kritisch onder de loep te nemen; voldoet uw beleid nog aan de aangescherpte wettelijke vereisten en volgt u in de praktijk wel uw eigen beleid op?

Wat kan BDO voor u betekenen?

Wij zetten in op beheersing. BDO heeft een multidisciplinair expertteam opgericht, om partijen in de brede zin te ondersteunen bij het voldoen aan PSD2. Het team bestaat uit experts op het vlak van onder andere governance, risicomanagement en compliance (het ‘GRC’-domein), IT/cyber security en de AVG.

Dankzij onze multidisciplinaire aanpak kunnen wij u op alle gebieden ondersteunen en alle relevante onderwerpen samenbrengen. We kunnen u helpen om te voldoen aan de wet, op een manier die past bij de fase waarin uw organisatie zich bevindt. Zowel tijdens de ondersteuning bij een PSD2 vergunningaanvraag, als bij het vervullen of ondersteunen van de sleutelfuncties (compliance, risicomanagement, internal audit). Hiermee helpen wij u borgen dat u continu in control bent.

Meer weten over de persoonlijke en pragmatische aanpak van BDO voor u als betaaldienstverlener? Lees dan deze factsheet of neem contact op met een van onze specialisten, die u graag vertellen over alle mogelijkheden.