Hoe kunt u consequenties beperken?

Bouwbedrijven

Uitgerekend voor bouwondernemingen is risicomanagement van groot belang. Waarom? Omdat bouwbedrijven voor de zeer uitdagende opdracht staan om uiterst complexe bouwprojecten te managen tegen een veelal vaste aanneemsom, uitgaande van zeer lage geprognotiseerde winstmarges. Daarbij geldt dat ieder bouwproject uniek is, bijvoorbeeld qua locatie, doorlooptijden, technische complexiteit, contractuele vereisten, opdrachtgever. Dit alles vraagt om strakke sturing en goed anticiperen op onzekerheden in een project. De toepassing van risicomanagement kan hierbij helpen. Hierbij geldt het adagium ‘beter voorkomen dan genezen’.

Daarnaast is de bouwwereld volop in beweging en zijn er zijn tal van externe ontwikkelingen waar bouwonderneming over moeten nadenken, zoals technische of technologische veranderingen (BIM, modulair bouwen). Gelijktijdig liggen hier ook kansen. Door goed op externe ontwikkelingen in te spelen kunnen bouwbedrijven een concurrentievoordeel behalen ten opzichte van hun concurrenten.

Risicomanagement op 3 niveaus

Wij onderscheiden drie volgende niveaus van bedreigingen voor bouwbedrijven en daarmee drie niveaus waarop risico’s gemanaged dienen te worden:

  1. Project risicomanagement: gericht op de beheersing van individuele projecten en de voorkoming van mogelijke faalkosten;
  2. Portfolio (risico)management: gericht op strategische keuzes met inachtneming van de risicobereidheid van de organisatie. Gestreefd wordt naar voldoende risicospreiding en een goede risico-rendement mix van de projectenportefeuille;
  3. Organisatie risicomanagement: gericht op de projectoverstijgende risico’s, waaronder die van externe aard (bv. marktontwikkelingen).

Onze toegevoegde waarde

BDO kan u helpen om projecten beter te beheersen, risicobewuste strategische keuzes te maken en tijdig te anticiperen op externe ontwikkelingen. Om te bereiken koppelen we binnen onze dienstverlening risico’s aan resultaten. Dit biedt u de volgende voordelen:

  • Voorspelbare resultaten
  • Optimalisatie tussen risico en rendement
  • Minder faalkosten
  • Betere besluitvorming én verantwoording
  • Vertrouwen richting stakeholders
  • Continuïteit van uw organisatie

Meer informatie

BDO heeft ruime ervaring en een stevige voetafdruk in de bouwsector met aantoonbare resultaten. Lees meer over onze dienstverlening op het gebied van risicomanagement.

Wilt u graag vrijblijvend kennis maken? Neem dan contact op met één van onze specialisten.