Dealer risicomonitor

Ondernemen in de automotivebranche is door talloze ontwikkelingen zeer dynamisch en uitdagend. Extra alertheid is daarom vereist: risico’s die u ontgaan, zijn een rechtstreeks gevaar voor de continuïteit van uw onderneming. Cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering is dat u risico’s tijdig signaleert en snel inspeelt op veranderende situaties. Om preventief de juiste maatregelen te treffen moet u weten wat voor uw bedrijf de kansen en bedreigingen zijn.

Speciaal voor dealerbedrijven ontwikkelde BDO de Dealer Risicomonitor: een uitgebreide vragenlijst om uw primaire en secundaire bedrijfsprocessen te toetsen. Een BDO-adviseur neemt de vragenlijst persoonlijk bij u af, waarna u de resultaten samengevat in een rapport van ons ontvangt. Dankzij een grafische weergave van de resultaten ziet u uw risicoscore in één oogopslag – bijvoorbeeld ten opzichte van een streefscore. Het rapport geeft niet alleen inzicht in de risico’s voor uw eigen bedrijfsprocessen, maar zet uw resultaten ook af tegen die van collega-dealers. Zo ziet u snel wat uw positie is in de markt.

Persoonlijk advies

Naar aanleiding van onze bevindingen maakt uw BDO-adviseur een afspraak met u om de resultaten te presenteren. Samen met u bepalen of het wenselijk of noodzakelijk is om uw bedrijfsvoering bij te sturen. Als dat het geval blijkt, reiken we u ook aan hoe u dat het slimst doet.

De BDO Dealer Risicomonitor geeft u als ondernemer:

  • op korte termijn inzicht in (mogelijke) risico’s;
  • een handvat om de gesignaleerde risico’s te beheersen of vermijden;
  • meer zekerheid in moeilijke tijden;
  • gericht advies op maat.

Contact

Heeft u interesse in de BDO Dealer Risicomonitor, vraag deze dan direct aan. Wilt u weten hoe BDO u als automotivebedrijf kan helpen? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met onze specialisten van de branchegroep Automotive.