Wat u moet weten bij een (internationale) bedrijfsovername?

De eventuele overname van een ander bedrijf in het buitenland is een afweging die geduld en zorgvuldigheid vereist. Gedegen onderzoek. En daar horen grote vragen bij om beantwoord te krijgen. Maar waar te beginnen? Deze zes kernvragen geven u houvast bij de strategische afwegingen rondom een overnamekandidaat in het buitenland.

1.    Wat is de (mogelijke) impact van geopolitieke factoren?

Het risicoprofiel van een acquisitie-kandidaat is sterk afhankelijk van wijzigende politieke omstandigheden in een land. De recente ontwikkelingen in onder meer Griekenland, UK (Brexit), Turkije, de US en Korea kunnen de aantrekkingskracht van zo’n land enorm veranderen, wat er zelfs toe kan leiden dat men een dochteronderneming aldaar wil afstoten. Wees dus scherp op de ontwikkelingen in de wereld om u heen.

2.    Welke disrupties zijn er denkbaar?

Succesfactor bij de overname van een bedrijf is ook de mate van mogelijke disruptieve gebeurtenissen, zoals politieke veranderingen of onzekerheden. In het licht van de potentiële aantrekkelijkheid van een vestigingsgebied kunt u ook natuurrampen als een disruptieve factor beschouwen; denk aan de recente orkanen in het Caraïbisch gebied en in de zuidelijke US-staten. Voor een succesvolle overname is het dus belangrijk om rekening te houden met dergelijke externe factoren. 

3.    Vinden we wel de juiste kandidaat in het juiste land?

Belangrijk om vast te stellen is in hoeverre een land, of vestigingsgebied, wel of niet aantrekkelijk is voor uw sector. Bepaal daarbij hoe groot de kans is dat u in het land of gebied naar keuze een ‘target’ (lees: over te nemen onderneming) vindt die goed aansluit bij uw ambities. Bedenk daarbij dat u deze kans sterk kunt vergroten door op te trekken met een adviseur met een (internationaal) netwerk in het beoogde land.

4.    Hoe overtuigen we onze stakeholders?

Een goed doordacht en onderbouwd verhaal is uiteraard van cruciaal belang om in- en externe stakeholders te overtuigen van bepaalde (des-) investeringsbeslissingen. Houd er rekening mee dat interne stakeholders (leden van een RvC of RvT) zich - in het kader van toenemende bestuurdersaansprakelijkheid - heel risicomijdend kunnen opstellen en een stevige onderbouwing van een business- of investeringscase eisen.

5.    Wat is de juiste overnameprijs? (En de netto-opbrengst van de deal?)

Het waarderen van bedrijven en bedrijfsonderdelen is een vak apart; de specialiteit van een goede M&A-adviseur, die om te beginnen altijd goed kijkt naar de (mogelijke) waarde van een acquisitie of verkoop én naar prijsbepalende factoren die mogelijk een rol kunnen spelen; waarde en prijs zijn namelijk niet hetzelfde, zoals we graag eens aan u toelichten.

6.    Doorgronden we alle mogelijke risico’s en kansen?

Het doorgronden van álle risico’s en kansen is een ambitieuze doelstelling; wel kunt u de meest relevante risico’s en kansen in kaart brengen door (eventueel met hulp) in te zoomen op een sector, target of een bepaalde markt.

Joost Coopmans is Senior Manager Mergers & Acquisitions bij BDO

Meer lezen? Download BDO Scope!

Onlangs verscheen de derde editie van magazine BDO Scope. Het thema is dit keer overnamestrategie: growing your business in turbulent times. Met interessante interviews met o.a. FrieslandCampina, Stork en O2 Capital. Download BDO Scope via onderstaande button. 

Download BDO Scope