Wat is de juiste cultuur voor succesvolle innovatie?

In de herziene corporate governance code van eind 2016 staat dat bestuurders actief dienen te sturen op bedrijfscultuur als onderdeel van goed bestuur. Ook ons jaarlijkse Global Risk Survey toont aan dat de juiste cultuur het belangrijkste ingrediënt is voor succesvolle innovatie. Maar hoe weet u wat de juiste cultuur is voor uw organisatie en hoe beïnvloedt u de cultuur?

Cultuur beïnvloeden

Voor veel organisaties is cultuur ongrijpbaar, laat staan beïnvloedbaar. De cultuur is in de loop der tijd ontstaan en in veel gevallen versterkt of in stand gehouden. Onbewust maar zeer krachtig en hardnekkig. Daarom is cultuur een belangrijk en vaak onderschat onderdeel van de bedrijfsvoering in algemeenheid en van succesvolle innovatie in het bijzonder.

Bedrijfsspecifiek veranderplan

Definiëren welk gedrag vereist is om de strategie succesvol uit te voeren, is het startpunt voor cultuurverandering. Hoe moet ons leiderschap er uit zien, hoe inspireren en motiveren we onze medewerkers, hoe creëren we verbinding, welk gedrag vraagt succesvolle innovatie? Als deze ‘future state’ eenmaal gedefinieerd is, is het van belang om de huidige cultuur in kaart te brengen. Op basis van deze analyse kan een bedrijfsspecifiek veranderplan worden opgesteld.

In kaart brengen soft controls

BDO Risk Advisory Services heeft een team specialisten die kunnen helpen met het in kaart brengen van uw cultuur en zogenaamde ‘soft controls’. Hiermee krijgt u concrete handvatten om actief te sturen op gedrag binnen uw organisatie. Samen met u stellen we een pragmatische en op maat gemaakte aanpak op om uw cultuurambities te realiseren. Wilt u weten hoe wij dit doen en wat wij hierin voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met me op.

download Risk landschape 2018