Waarom zijn bedrijven zo beducht voor nieuwe wet- en regelgeving?

Maar liefst 93% van de deelnemers aan ons jaarlijkse Global Risk Survey geeft aan dat regelgeving de nummer 1 verstoorder is voor een succesvolle innovatiestrategie die nodig is om concurrerend te blijven.

Concurrentievoordeel en snelheid

Dit lijkt om twee redenen opmerkelijk. Ten eerste heeft nieuwe regelgeving gevolgen voor alle marktspelers en geeft daardoor niet noodzakelijkerwijs de ene partij een voordeel ten opzichte van de andere partij. Ten tweede duurt het vaak jaren voordat nieuwe regulering wordt doorgevoerd en heeft een bedrijf ruim de tijd om zich op de nieuwe wet- en regelgeving voor te bereiden. Uitzonderingen daargelaten, zoals bijvoorbeeld de recent aangekondigde handelsbelemmeringen door de VS.

Redenen regulering als verstoorder van innovatie

Waarom zien organisaties regulering als een verstoorder voor het succesvol implementeren van een innovatieve strategie? Er zijn verschillende redenen denkbaar:

  • De tijd voordat de regelgeving van kracht wordt, is veelal korter dan de plannings- en investeringshorizon. Wanneer bijvoorbeeld besloten wordt om in een land te investeren, dan kan het schadelijk zijn als er vervolgens handelsbarrières worden opgeworpen;
  • De implementatie vergt vaak veel tijd, moeite en geld om compliant te worden met nieuwe wet- en regelgeving. De aandacht van het management wordt gevestigd op dit onderwerp, omdat compliance vaak wordt beschouwd als een 'license to operate’, iets waardoor de focus van de organisatie niet komt te liggen op innovatie.
  • Nieuwe regelgeving kan u beperken in innovatie. Bijvoorbeeld de recente implementatie van de AVG beperkt het gebruik van persoonsgegevens;
  • Als het gaat om naleving van wet- en regelgeving, zijn bedrijven meestal risicomijdend en doen zij vaak meer dan strikt noodzakelijk is.

Heeft u de juiste balans?

Zijn deze redenen voor u herkenbaar en bent u op zoek naar een optimale balans tussen voldoen aan wet- en regelgeving en de kosten van compliance? Neem gerust contact met me op. Mijn collega’s en ik gaan graag met u in gesprek of helpen u een impact analyse te maken zodat u uw onderneming tijdig en kosteneffectief kan voorbereiden op nieuwe wet- en regelgeving.

Download Risk Landscape 2018