Waarom goede Transfer pricing-rapportage loont

Een onderneming die in meerdere landen vestigingen heeft, is verplicht voor transacties tussen die vestigingen prijzen vast te stellen alsof het transacties tussen externe partijen zijn. Daarnaast bestaat de plicht om deze transfer pricing goed gedocumenteerd te onderbouwen. Helaas blijkt dat ondernemers die verplichting nog wel eens onderschatten. Met soms kostbare gevolgen.

Innovatiebox: fiscaal voordeel

Geregeld zit ik met een cliënt en de belastinginspecteur om de tafel om het transfer pricing-model van de onderneming te bespreken. Onlangs nog met een ondernemer die zijn research & development-activiteiten zodanig had georganiseerd dat hij een beroep kon doen op de innovatiebox. Die innovatiebox is een fiscale stimuleringsmaatregel van de Nederlandse overheid. Voor bedrijfsactiviteiten die daarbinnen vallen, betaalt de ondernemer slechts 7% vennootschapsbelasting in plaats van de gebruikelijke 20 à 25%.
Wilt u voor dit fiscale voordeel in aanmerking komen, dan moet u wel aannemelijk maken dat die activiteiten daadwerkelijk in Nederland plaatsvinden en dat transacties tussen de verschillende vestigingen tegen economisch gedreven tarieven plaatsvinden.

Lastige compliance

In dit genoemde voorbeeld wilde de inspecteur goed duidelijk hebben dat de documentatie klopte. Hij wilde expliciet weten of de verhalen voor beide doeleinden - transfer pricing en innovatiebox - in overeenstemming met elkaar waren. Het is dus zaak het relatieve belang van alle bedrijfsfuncties overtuigend te belichten. U kunt niet zomaar zeggen: zoveel procent van de winst gaat naar de innovatiebox. Een relatieve weging van alle parameters is nodig om de toerekening van winst over landen en functies mogelijk te maken.

Geen invuloefening

In het onderbouwen van functieverdelingen en de toerekeningen wringt wel vaak de schoen. De compliance kost tijd en geld en om die reden proberen veel ondernemers die rapportage in eerste instantie zelf te verzorgen. Niks mis mee, maar de inspecteur bepaalt uiteindelijk of zo’n rapport voldoende onderbouwing biedt.

Helaas leert de ervaring dat dit niet altijd het geval is. Het is geen simpele invuloefening. Een kleinere ondernemer kan denken dat die zware documentatieverplichting alleen op grote multinationale ondernemingen van toepassing is, maar de inspecteur denkt daar toch vaak anders over. En als hij dus geen genoegen neemt met uw rapportage betekent dat: hetzelfde werk nogmaals doen, maar dan grondiger. Bovendien, als de inspecteur het niet met u eens is, kan hij een correctie opleggen en bijvoorbeeld ook nog eens jaren terug gaan kijken. Dan bent u verder van huis, want dan moet u ook nog tijd en geld besteden om die correctie ongedaan te maken.

Verbetering ondernemingsmodel

Goede transfer pricing-rapportage voorkomt dus dat een ondernemer later extra werk moet (laten) doen. Er is nog een aspect dat duidelijk maakt dat goede TP-rapportage loont. Het dwingt je als ondernemer om je intercompany-model onder de loep te nemen. Eventuele weeffouten of mogelijkheden tot optimalisatie komen aan het licht. Anders gezegd: een transfer pricing-model verschaft de Belastingdienst, maar ook de ondernemer zelf, inzicht in het waarom van een bepaalde onderlinge prijsstelling. Dat kan wellicht een haakje zijn naar het verbeteren van het ondernemingsmodel: als de belastingdruk in een bepaald land hoog is, kan een transfer pricing-rapport u op het spoor zetten van een mogelijk zinvolle herstructurering.

Internationaal ondernemen

Meer informatie over transfer pricing en de innovatiebox kunt u lezen in het dossier Fiscaal. U vindt daar advies over hoe u van dit lastige onderwerp een kans kunt maken, maar ook over andere kwesties die u als (internationaal) ondernemer kunt tegenkomen.

Lees dossier