Waarom estate planning belangrijk is voor u én uw nabestaanden

Nadenken over estate planning is niet altijd gemakkelijk, en er gesprekken over voeren al helemaal niet. Het gaat er immers over wat er met uw vermogen gebeurt nadat u er niet meer bent. Toch is het een goed idee om er op tijd mee te beginnen. Want naast belastingbesparing leidt een tijdige estate planning ook tot rust: uw nalatenschap is in elk geval goed geregeld.

Testament en ruzie

Laten ik een paar concrete voorbeelden geven. Bijvoorbeeld: een ondernemer heeft twee kinderen, van wie er één in het bedrijf werkt. Het andere kind doet iets totaal anders. De ondernemer en zijn echtgenote komen kort na elkaar te overlijden, beide kinderen krijgen ineens de helft van de aandelen in het familiebedrijf. Dat kan gemakkelijk tot ruzie leiden.

Of neem een vermogende particulier, die een (buitenlands) testament heeft opgesteld dat voor zijn of haar nabestaanden onbegrijpelijk is, vol tegenstrijdigheden. Zulke situaties zijn te voorkomen door uw estate planning tijdig te regelen.

Wat houdt zo’n planning precies in? Bij een goede estate planning verkrijgt een ondernemer of particulier niet alleen inzicht in zijn financiële planning bij leven, er wordt ook voor gezorgd dat het vermogen bij overlijden conform de wensen en fiscaal vriendelijk vererft.

Fiscaal gemak

Het is de taak van een estate planner om alle wensen goed vorm te geven in een daarbij zo fiscaal vriendelijk mogelijke situatie. Wenst u het vermogen bij overlijden over te dragen aan uw partner, aan de volgende generatie, aan goede doelen? Gaat u bij leven al een deel schenken - en hoe ziet het schenkingsplan er dan uit? Heeft iemand een tweede huis in het buitenland: hoe zit het daar straks mee?

Ondernemers hebben soms een actuele aanleiding om dit te willen regelen, bijvoorbeeld bij de verkoop van hun bedrijf. Het kan ook zijn dat iemand al snel weet dat dat alles naar de partner moet gaan, om hem of haar verzorgd wil achterlaten.

Erfbelasting en een schenkingsplan

Vanwege de progressie in de erfbelasting is het vaak aantrekkelijk om een schenkingsplan te maken. En bij leven dus al delen te schenken. Bij overdracht in één keer is men de fiscus meer verschuldigd dan wanneer dit verspreid over een periode van tien jaar gebeurt, door de jaarlijkse vrijstelling en de progressie in het belastingtarief. Laat u daarover dus goed informeren.

Soms komen bij estate planning moeilijke of gevoelige punten kijken. Het komt voor dat iemand een kind wil laten onterven, of dat iemand op geen enkele manier wil dat het vermogen terechtkomt bij een schoondochter met een gat in haar hand. Een adviseur kan u helpen om dit zo zorgvuldig mogelijk vorm te geven. 

Nadenken over het nalatenschap geeft rust

Niemand houdt ervan om na te denken over zijn nalatenschap. En dan worden er tijdens de estate planning ook nog allerlei lastige vragen gesteld. Maar in het algemeen zien mensen ook: het gaat nu eenmaal ooit gebeuren, dus dan kan ik het maar beter goed regelen. Voor de nabestaanden, zodat ze later niet worden geconfronteerd met ingewikkelde vragen, een onbegrijpelijk testament of onnodig hoge erfbelasting.

Maar ook voor degene die de estate planning laat uitvoeren. Die weet: mocht ik ooit komen te overlijden, dan is alles financieel in elk geval goed geregeld. Dat geeft veel rust.

Een goede financiële planning is onmisbaar voor elke ondernemer. Waarom? Dat leest u in ‘Voor de DGA’ in magazine Anders.

Download magazine anders