Waarborgen (strategische) personeelsbezetting in uitdagende tijden

Als ondernemer en werkgever wordt u deze weken en maanden flink op de proef gesteld. De keuzes die u nu moet maken, werken nog jaren door. Ook als het gaat om interim-management en strategische personeelsplanning. 

Voor ondernemers staat de gezondheid van hun medewerkers voorop, zonder enige twijfel. Welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Voor veel ondernemers komt de dagelijkse gang van zaken in het geding. De huidige situatie dwingt bedrijven tot korte-termijn-beslissingen die tot enige tijd geleden niemand zag aankomen. Sleutelmomenten in uw bestaan als organisatie. 

Recruitment: de juiste mensen op de juiste plek houden

Voor veel bedrijven en organisaties is overleven momenteel de grootste ambitie, maar tegelijkertijd wilt u als ondernemer of bestuurder bij belangrijke overwegingen zo veel mogelijk voorsorteren op de lange termijn. Bijvoorbeeld daar waar het strategische personeelsplanning betreft; mensen en functies die uw bedrijf in de toekomst nodig heeft. Om continuïteit op korte én lange termijn te waarborgen wilt u na deze crisis de juiste mensen op de juiste plek. 

In deze ongewone tijd is het daarom raadzaam om zorgvuldig te wegen voor u een beslissing neemt. Om uw sleutelposities te inventariseren en tegen het licht te houden. Om te bepalen welke functies om tijdelijke expertise vragen - bijvoorbeeld vanwege een mogelijke herinrichting, grip op cijfers of koerswijziging - en welke posities u op lange termijn wilt invullen omdat uw bedrijf daaraan toe is. Vanuit die gedachte is dit de periode om stil te staan bij wat voor mensen u wilt behouden en aantrekken. 

Interim-management: kwaliteit en continuïteit waarborgen 

Iedereen begrijpt dat ondernemers nu alle zeilen moeten bijzetten om kosten te besparen. En als het aankomt op afscheid nemen van mensen, is dat voor bijvoorbeeld familiebedrijven vaak extra moeilijk. Afscheid nemen van zzp’ers ligt in deze roerige tijden het meest voor de hand. Ingrijpen in de flexibele schil is een logische reflex, maar wat als u door een hoger ziekteverzuim geen beroep meer kunt doen op uw eigen mensen? Als bedrijf wilt u de kennis, kwaliteit en continuïteit waarborgen en daar heeft u de juiste professionals voor nodig. De juiste mensen op de juiste plek. 

Met interim-financials, -directieleden en HR-functionarissen kunt u makkelijk op- en afschalen. Bij een hogere werkdruk, bijvoorbeeld door toenemend verzuim, wilt u snel de juiste interim professional inschakelen. Maar hoe hiermee om te gaan wanneer inwerken niet mogelijk is? Interim professionals zijn het gewend om - al vanaf hun start bij een bedrijf - op afstand te werken. Juist in deze crisistijd kan dit uitkomst bieden. 

Invulling van sleutelposities

Maar hoe komt u nou aan die juiste en misschien zelfs tijdelijke capaciteit? Hoe richt u uw sleutelposities in? Het in kaart brengen van de benodigde en aanwezige expertise is ons vak. Ik denk graag met u mee over waar uw organisatie nu staat en met welke uitdagingen u kampt, over welke kennis en expertise dit vereist en hoe uw bedrijf naar de volgende fase gebracht kan worden. Om zo het juiste profiel te definiëren, te matchen en te plaatsen. Wij beschikken over een groot kandidatennetwerk van management- en directieleden die ruimschoots ervaring hebben in uw sector, in de dynamiek van het familiebedrijf en als sleutelfunctionaris in organisaties in beweging. Daarbij kunnen wij u helpen bij de selectie van kandidaten en voorbereiding op (video-)interviews. BDO verricht achtergrondonderzoek en referral checks voor u om de kwaliteit van sleutelfunctionarissen te garanderen. Niet enkel op hard skills, maar juist ook op soft skills en kernwaarden. 

Multidisciplinaire aanpak

Omdat ondernemersthema’s nooit op zichzelf staan maar steeds met elkaar vervlochten zijn, staan we voor u klaar om multidisciplinair mee te denken. Juist ook in tijden van crisis. Dit betekent dat we u niet alleen ondersteunen bij uw strategische personeelsplanning, maar ook kunnen adviseren over bijvoorbeeld  de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor uw werknemers. Voor vragen over bijvoorbeeld de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud kunt u terecht op onze speciale thema-pagina. Daar vindt u tevens meer informatie over alle maatregelen en regelingen die voor u als ondernemer of organisatie van belang kunnen zijn in deze uitdagende tijd. 

Lees meer over ondernemen tijdens coronacrisis