Verantwoording bij woningcorporaties: onder het vergrootglas

Hoe maakt u veranderen tot een tweede natuur? Als woningcorporatie bent u de afgelopen jaren keihard bezig geweest alle ontwikkelingen die op u zijn afgekomen het hoofd te bieden. Uit onderzoek van BDO onder bestuurders en managers blijkt dat digitalisering, verduurzaming, verantwoording en ketenregie de vier belangrijkste pijnpunten zijn bij de transitie. In deze blogreeks zoomen we steeds in op een van die pijnpunten en bieden we u handvatten om hierin als sociale huisvester (nog) sterker, wendbaarder en succesvoller te worden.

Corporaties moeten alle zeilen bijzetten om hun huishouding goed op orde te krijgen en te houden. Zowel de wetgever als toezichthouder is strenger dan ooit. En dat vraagt om meer kennis en ervaring dan corporaties van oudsher gewend zijn. Bovendien liggen bestuurders meer dan ooit onder het vergrootglas.

Wat er leeft

Specialistische kennis op het gebied van onder andere marktwaardewaardering, verslaggeving, interne beheersing, recht of fiscaliteit ontbreekt bij veel corporaties. Zeker bij de middelgrote en kleinere corporaties. De wetgeving vereist echter wel dat ze dit soort zaken organiseren, of dat nu intern of extern gebeurt. Zaak is die kennis te borgen en hiermee de kosten beheersbaar te houden. Knelpunt in de afgelopen jaren is wel de voortdurende wijziging van de spelregels, de toenemende opvraag aan data en de hoge mate van risicoaversie. Maar wanneer u als corporatie over mensen beschikt die heel erg goed in de materie zitten en grip hebben op risico’s en onzekerheden, hoeft dat geen struikelblok te zijn.

Wat anders kan

De ingrijpende gevolgen van het gebrek aan specialismen zijn hoge kosten van inhuur en controle, en stukken die te laat worden ingeleverd. Consequenties daarvan zijn problemen met de toezichthouders, stagnatie van de bedrijfsvoering en minder mogelijkheden voor maatschappelijke investeringen. Ook voor verbetering vatbaar is de omgang met leveranciers, belanghebbenden en afnemers; de ervaring leert dat corporaties daar soms lichtzinnig mee omgaan en pas op het laatste moment aan de bel trekken. Vervolgens kan de vaak ambtelijke cultuur leiden tot minder gevoel van urgentie en daadkracht onder medewerkers, wat het lastig maakt bepaalde knopen te ontwarren.

Hoe het beter kan

Dat het beter kan, is duidelijk. Maar hoe? In het ‘Handboek verandercapaciteit woningcorporaties’ reiken we u vier concrete handvatten aan om als sociale huisvester (nog) sterker, wendbaarder en succesvoller te worden op het gebied van verantwoording.

Download handboek