Vastgoedverduurzaming: wat is ‘verstandig’ geld uitgeven?

Hoe realiseert u de hoogste CO2-reductie uit elke geïnvesteerde en duurzame euro zónder de betaalbaarheid voor de huurder uit het oog te verliezen? Die vraag beantwoorden, begint bij het in kaart brengen van de situatie binnen én buiten uw corporatie. En dat betekent de vijf thema’s in beeld krijgen die in elke fase van vastgoedverduurzaming terugkeren: 1) stakeholdermanagement, 2) verandermanagement, 3) technologie, 4) project- en riskmanagement en 5) rendement, fiscaliteit en subsidies.

In dit blog buigen we ons over thema 5: rendement, subsidies en fiscaliteit. Hoe snel verdient u de investering terug? Hoe kunt u elke ‘volkshuisvestelijke’ euro verstandig uitgeven? En wat is dan precies verstandig, vanuit het perspectief van duurzaamheid?

De beloning

Geld uitgeven kan iedereen. Geld verstandig uitgeven, is een heel ander verhaal. In de praktijk blijkt dat ook zeker voor het financieel verantwoord verduurzamen van vastgoed. Een ingewikkeld proces, maar de beloning voor een succesvolle aanpak is groot: lagere woonlasten, een beperktere impact op uw financiële positie én een bijdrage aan een beter milieu.

Veranderingen onder de loep nemen

De politieke agenda is onvoorspelbaar. Recente voorbeelden zijn de wegvallende STEP-subsidie en de salderingsregeling. Aan de andere kant beschikt u straks met de energieprestatievergoeding weer over een regeling met potentie. In die wetenschap is het belangrijk regelmatig de veranderingen onder de loep te nemen. Net zoals bij de technologische ontwikkelingen. Optie is de projectmanager duurzaamheid verantwoordelijk te maken voor subsidies.

In uw eigen voordeel

Wist u dat u bij renovaties een fors deel van de investering ten laste kunt brengen van het fiscale resultaat? En dat u daardoor minder vennootschapsbelasting betaalt? Als goed bestuurder laat u de strategie niet afhangen van eventuele fiscale maatregelen, uiteraard. Maar extra aandacht voor fiscaliteit kan heel interessant zijn. Vanuit de gedachte van integraal kostprijs-denken is het belangrijk dit item goed mee te nemen in de calculaties en fiscaliteit in uw voordeel te gebruiken. Wellicht heeft u meegekregen dat het btw-tarief van 6 procent naar 9 procent gaat. Wanneer u bijvoorbeeld isolatiewerkzaamheden naar 2018 haalt, kan dat nog btw besparen.

Vijf bouwstenen voor vastgoedverduurzaming

Het is tijd voor een werkwijze die leidt tot adequate besluitvorming in uw MT. Vanuit die gedachte bieden wij u graag het whitepaper ‘Vijf bouwstenen voor vastgoedverduurzaming’ aan, met nieuwe perspectieven voor een financieel verantwoorde strategie. Zodat u handen en voeten kunt geven aan de stappen die nodig zijn om u als sociale huisvester (nog) sterker, wendbaarder en succesvoller te maken.

download whitepaper