Vastgoedverduurzaming: hoe maakt u de juiste keuzes?

Hoe realiseert u de hoogste CO2-reductie uit elke geïnvesteerde en duurzame euro zónder de betaalbaarheid voor de huurder uit het oog te verliezen? Die vraag beantwoorden, begint bij het in kaart brengen van de situatie binnen én buiten uw corporatie. En dat betekent de vijf thema’s in beeld krijgen die in elke fase van vastgoedverduurzaming terugkeren: 1) stakeholdermanagement, 2) verandermanagement, 3) technologie, 4) project- en riskmanagement en 5) rendement, fiscaliteit en subsidies.

In dit blog buigen we ons over thema 4: project- en riskmanagement. Hoe treft u maatregelen waar u later geen spijt van krijgt? Wat is de juiste aanpak voor een vliegende start én comfort bij uw keuzes? En hoe houdt u vaart in de duurzaamheidsopgave?

Project- en riskmanagement: transitie naar duurzaam (woning)bezit

De grote variatie aan woningtypes en bouwjaren maken het proces en de inhoud van vastgoedverduurzaming uitdagend. Als corporatie is het zaak de juiste stappen in de juiste volgorde te doorlopen om de best mogelijke beslissingen te maken bij de transitie naar een duurzaam (woning)bezit.

Makkelijker gezegd dan gedaan

U wilt graag maatregelen nemen waar u later geen spijt van krijgt. Dat begint met inzicht in de kosten van de geformuleerde ambitie, inclusief een uitgewerkte (logische) aanpak per bouwblok, complex of wijk. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wel mogelijk. Simpelweg door (via een speciaal ontwikkelde methode) het uitwerken van de kosten voor verschillende renovatieniveaus en warmteoplossingen, op basis van referentiewoningen.

Wie trekt de kar?

Bestuurders kunnen de duurzaamheidsopgave er niet ‘even bij doen’. Tegelijkertijd kunt u niet afwezig blijven. Daar zijn de impact en de bedragen te groot voor. En de urgentie van deze opgave vraagt ook om uw regie. Wel is het de overweging waard voor het eigenaarschap van dit ingrijpende project iemand vrij te maken of aan te stellen, voor de langere termijn. Denk aan een projectmanager duurzaamheid.

Vijf bouwstenen voor vastgoedverduurzaming

Het is tijd voor een werkwijze die leidt tot adequate besluitvorming in uw MT. Vanuit die gedachte bieden wij u graag het whitepaper ‘Vijf bouwstenen voor vastgoedverduurzaming’ aan, met nieuwe perspectieven voor een financieel verantwoorde strategie. Zodat u handen en voeten kunt geven aan de stappen die nodig zijn om u als sociale huisvester (nog) sterker, wendbaarder en succesvoller te maken.

Download whitepaper