Vastgoedverduurzaming: Geboren als een kwartje, eindigen met een dubbeltje!

Het is voor woningcorporaties absoluut mogelijk om op een verantwoorde wijze hun vastgoed te verduurzamen. Niet overal, maar het kán wel! Dat verschilt letterlijk per complex. En de ervaring leert dat met name zonnepanelen (PV) bepaalde verduurzamingsroutes begaanbaar maken, al is enige nuance op zijn plaats.

Zo maximaal mogelijk verduurzamen

Omdat zonnepanelen over de looptijd een stuk meer opbrengen dan dat ze kosten (lees: ze een negatieve TCO; Total Cost of Ownership hebben) zullen corporaties het maximaal mogelijke willen opzoeken. Logisch, maar het maximaal mogelijke betekent niet per se een dak helemaal volleggen met zonnepanelen. PV heeft een bepaalde terugverdientijd en hoeveel zonnepanelen werkelijk nodig zijn, hangt af van de verkozen duurzaamheidsroute. Wie meer opwekt dan nodig, levert per saldo terug aan het energienet. En daar wordt het interessant.

Optimaliseren betekent afpassen

Tot het moment dat per saldo wordt teruggeleverd wordt u geholpen door de salderingsregeling, waarbij u alles wat u verbruikt van het energienet en alles wat u weer opwekt met elkaar mag salderen. Daarna levert anno 2019 ieder opgewerkte kWh een dubbeltje op. Terwijl bij saldering (tot 2023) een kWh zonnestroom bijna een kwartje voordeel biedt. Gelet op het recente klimaatakkoord en de daarin voorgestelde belastingverlaging op stroom zal de prijs per kWh rond de 5 eurocent lager worden. De keerzijde is dat uit onze doorrekeningen blijkt dat in het kader van de EPV een variant waarbij per saldo wordt teruggeleverd op grote schaal interessant kan zijn. Het is zaak om per complex en per route te bepalen wat optimaal is. Bij een zonnig dak van voldoende omvang is de all-electric variant ineens favoriet, zowel financieel als qua CO2-reductie . Reken door en pas af. Te veel zou, letterlijk en figuurlijk, zonde zijn van alle energie.

Oost - west op uw huis het best!

Goed om rekening mee te houden bij het plaatsen van zonnepanelen, is dat zonnepanelen op het westen en oosten de meeste opbrengst ‘oogsten’. De misvatting is nog vaak dat een zuidoriëntatie het beste is, omdat daar de zon het langst staat. Maar aan de noordzijde valt dan beperkt zonlicht. Het oosten en westen vangen daarnaast in de ochtend en de avond een groter deel van de zonnestroom en hebben uiteindelijk bij het wegvallen van de salderingsregeling de meest gunstige ligging.

Dit zijn twee van de inzichten die we het afgelopen jaar hebben opgedaan bij het doorrekenen van 15 verduurzamingsroutes per vastgoedobject van woningcorporaties. Wij beschikken over een rekenmodel dat inzichtelijk maakt welke route in uw situatie het beste past en waarmee u in feite inzicht krijgt in met welke vraag u naar een aannemer moet gaan. In onze factsheet ‘Vastgoedverduurzaming: het kán wel!’ staan elf bevindingen, die ook uw woningcorporatie kunnen helpen bij het volgen van de juiste verduurzamingsroute.

Download factsheet

Wilt u meer weten hoe BDO het ideale verduurzamingsproces voor zich ziet? Bestel dan hier de deurposter.