Twee scenario’s voor economisch herstel

De economische impact van corona is onmiskenbaar groot en waarschijnlijk worden alle organisaties op de een of andere manier geraakt. Wel is uit de laatste recessie gebleken dat proactieve bedrijven een blijvend concurrentievoordeel kunnen behalen, zeker wanneer ze serieus werk maken van scenarioplanning.

Herstelscenario’s voor operationele, financiële en strategische beslissingen

Het succes van maatregelen op het gebied van volksgezondheid en economisch beleid is allesbepalend voor de snelheid en kracht van het economische herstel, lokaal en wereldwijd. McKinsey & Company monitorde het succes van drie verschillende gezondheidsinterventies en drie verschillende economische overheidsinterventies, en verwerkte die kennis in verschillende herstelscenario’s voor potentiële economische omstandigheden. Scenario’s als context voor het nemen van operationele, financiële en strategische beslissingen.

In dit blog breng ik twee van die scenario’s voor het voetlicht: ‘virus in bedwang’ en ‘virus niet in bedwang’.

Virus in bedwang

In dit scenario zien alle landen in het tweede kwartaal een scherpe daling van het BBP. Wel betekenen effectieve gezondheids- en economische interventies dat de eurozone tegen het eerste kwartaal van 2021 terugkeert naar het niveau van vóór de crisis. In dit scenario wordt het virus in Europa en de Verenigde Staten effectief bestreden door een economische lockdown van twee tot drie maanden. Een monetair en fiscaal beleid zou een deel van de economische schade beperken, met enige vertragingen in de overgangsfase. Met als resultaat een sterke comeback, die begint zodra het virus in het derde kwartaal 2020 onder controle is.

Vrij te besteden uitgaven drastisch omlaag
Consumentenuitgaven in de meest ontwikkelde geavanceerde economieën, beslaan ongeveer twee derde van de economie. In dit scenario zouden de uitgaven voor duurzame goederen, zoals auto's, tijdens de recessie 50 tot 70 procent kunnen dalen. Voor vluchten en transport van luchtvaartmaatschappijen is die daling 70 procent en voor de horeca 50 tot 90 procent. Over het algemeen kunnen de vrij te besteden uitgaven van consumenten in lock down-gebieden abrupt dalen, met wel 50 procent.

Virus niet in bedwang

Het is voorstelbaar dat bepaalde landen minder effectief zijn in het controleren van het virus, of in het verminderen van de economische schade ten gevolge van de beheersmaatregelen. Die situatie zou ernstige economische gevolgen hebben voor de rest van dit jaar én daarna. Een pessimistisch scenario, waarin China langzamer herstelt en wellicht de regionale overblijfselen van het virus moeten onderdrukken.

Negatieve gevolgen China, Europa en VS
Ander schadelijk bijeffect voor China is een dalende export naar de rest van de wereld, met als gevolg een potentieel ongeëvenaarde economische krimp voor China zelf en bijkomende negatieve gevolgen voor de Verenigde Staten en Europa; mogelijk slagen zij er niet in om het virus binnen een kwartaal in bedwang te houden, een realiteit die de betreffende landen zal dwingen om gedurende de zomer een vorm van fysieke afstand en quarantaine in acht te nemen.

Herstel veel trager
Dit scenario kan leiden tot een daling van het BBP met een (geannualiseerd) tempo van 35 tot 40 procent in het tweede kwartaal, vergelijkbaar met grote economieën in Europa. Het economisch beleid zou een enorme piek in werkloosheid en bedrijfssluitingen niet kunnen voorkomen, waardoor het herstel veel trager zou verlopen, zelfs nadat het virus in bedwang is gehouden. In dit donkerdere scenario kan het meer dan twee jaar duren voordat het BBP terugkeert naar zijn vorige niveau.

Veerkracht en herstellend vermogen

Om organisaties te helpen bij het anticiperen op welk scenario dan ook, onderscheiden wij drie te doorlopen fasen waarin u zich begeeft in deze coronacrisis. Dit model helpt u inzicht te krijgen in uw mogelijke uitdagingen en zakelijke prioriteiten. Daarmee kunt u reageren op de situaties die zich voordoen, gericht op het vergroten van de veerkracht en het herstellend vermogen van uw onderneming of organisatie. 

Deze tijd vraagt om een breed perspectief met verschillende vooruitzichten en scenario’s. BDO ondersteunt uw onderneming ten tijde van de crisis, én daarna, door u te helpen perspectief op continuïteit te krijgen en u voor te bereiden op het nieuwe normaal. Met de Business Impact Analyse krijgt u meer inzicht in de impact van COVID-19 op uw bedrijfsvoering. Vul de bijbehorende vragenlijst in, of neem contact  op met een van onze specialisten.

VUL DE VRAGENLIJST INTags: