Traditionele financiering doodlopende weg?

Voor ondernemers in mkb blijkt het moeilijk via de reguliere weg aan kapitaal te komen voor investeringen. Ondanks de gunstige economische ontwikkelingen en vooruitzichten, kan bancaire (niet-)financiering zodoende een rem zijn op uw groei. Gelukkig kunnen ook andere wegen leiden naar het vervullen van de gewenste investeringsbehoefte. Fintech-bedrijven vormen vaak een serieus alternatief voor de traditionele aanbieders.

De moeilijkheid van traditionele financiering

Van alle kleinbedrijven (1 tot 10 medewerkers) die financiering aanvragen, krijgt ruim een derde ‘nul’ op het rekest (bron: Panteia financieringsmonitor MKB 2016). Volgens De Nederlandse Bank (DNB) zijn vooral kleinere bedrijven vaak niet in staat volledig inzicht te verschaffen in hun financiële positie. Dat heeft vooral te maken met de hoge kosten en grote tijdsinvestering die gemoeid zijn met het opleveren van informatie als jaarverslagen, IB-aangiften en prognoses. Dat beperkte inzicht maakt het beoordelen van kredietwaardigheid van het mkb - en daarmee de kwaliteit van kredieten in de portefeuille – bewerkelijk. Voor traditionele aanbieders is het kredietrisico op mkb-leningen bovendien relatief hoog, met sinds 2013 (volgens DNB) gemiddeld 10% aan niet-terugbetaalde leningen.

De opkomst van fintech

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot de snelle opkomst van fintech-bedrijven, die zich toeleggen op online kredietverstrekking. Via deze alternatieve geldverstrekkers (zoals Spotcap, Funding Circle, Ebury) vinden steeds meer kleinbedrijven hun weg naar financiering. Een overweldigende meerderheid geeft aan in de toekomst opnieuw deze weg te willen bewandelen in plaats van de traditionele route. Het aanvraagproces bij deze fintech-bedrijven is over het algemeen veel eenvoudiger en de flexibiliteit is groter. Een platform als Loanstreet (zelf geen geldverstrekker) kan een mooi vertrekpunt zijn voor een snelle en eenvoudige oriëntatie op de financieringsmogelijkheden.

De kracht van fintechs en algoritmes

Fintechs kunnen op basis van geringe input een heel goed beeld krijgen van de financierbaarheid van de aanvraag. Denk bij die geringe input aan slechts enkele btw-aangiften, de meest recente jaarrekening en een banktransactieoverzicht van de afgelopen twaalf maanden (Spotcap). Op basis van die gegevens laten fintechs een algoritme los om in te schatten wat ze aan het bedrijf kunnen uitlenen. Een verademing ten opzichte van het stroperige traject bij een traditionele aanbieder, waar het voor deze doelgroep tegenwoordig ontbreekt aan maatwerk en nuance; de vereiste documentatie staat vaak niet in verhouding tot de gewenste financiering. Ander voordeel van fintechs is dat ze niet per se vragen om onderpand, zoals hypothecaire inschrijvingen of persoonlijke borgstellingen. Bancaire zekerheden vormen voor u zo niet per se een issue bij het zoeken van extra kapitaal. En zo blijft u flexibel.

Hogere rente, maar…

De intake en risicoanalyse duurt bij een fintech meestal slechts enkele dagen, terwijl de reguliere weg tot uiteindelijke financiering doorgaans ten minste zeven weken duurt. De rente is bij fintechs doorgaans wel relatief hoog, want feitelijk financieren zij risicovoller geld dan traditionele aanbieders. Maar die rente betaalt u alleen over het opgenomen bedrag. Via de reguliere weg betaalt u over het héle jaar een vergoeding voor het volledige rekening-courantkrediet, omdat de bank daarvoor kapitaal moet reserveren. Bepalende factoren voor de hoogte van die zogeheten ‘bereidstellingsprovisie’ zijn de omvang van het (ongebruikt) rekening-courantkrediet en uw kredietwaardigheid (lees: risicoprofiel). En dat terwijl u misschien maar enkele keren per jaar kortstondig van die kredietruimte gebruik maakt. Per saldo is het dan maar de vraag welke kostenpost hoger uitvalt. Nog even los van de winst die u maakt omdat u die ene investering heeft kunnen doen.

Extra financieringscapaciteit voor het mkb

Ik denk dan meteen aan een klant die speelgoed produceert, importeert en verkoopt. Dit bedrijf wilde extra voorraden inkopen om nog sneller te kunnen groeien. Na veel moeite konden we de rekening courant van vier naar negen ton tillen. Via Spotcap hebben we nog drie ton extra financieringscapaciteit kunnen realiseren, een bedrag dat het bedrijf wel binnen twaalf maanden moest terugbetalen. Geen enkel probleem. Die voorraad was snel verkocht, dus dit bedrijf maakte slechts enkele maanden van de gelegenheid gebruik. Ja, tegen een behoorlijke rente, maar die werd ruimschoots gecompenseerd door de extra winst.

De traditionele weg is dus niet de enige weg. En ook zeker niet per definitie de meest geschikte en prettige weg. Fintech-bedrijven zijn met name voor het mkb - met aanvragen tot 250.000 euro - een interessant alternatief. Het huidige landschap vergt wel kennis van de markt van geldverstrekkers. Met hulp van de juiste gids vindt u vanzelf de weg die leidt naar een succesvolle financieringsaanvraag.

Meer lezen over alternatieve financieringen?

Wilt u weten waar andere Nederlandse ondernemers hun geld vandaan halen? Download onze special over financiering voor het mkb:

Lees special Financieren