Persoonlijk Opleidingsbudget in supermarktbranche nu echt verplicht

Belangrijkste, recente ontwikkeling in de supermarktbranche is dat de cao-partijen overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe cao voor het Levensmiddelenbedrijf. Vijf aspecten vallen op, waaronder het verplichte opleidingsbudget. Dat springt vooral in het oog door de exacte kosten die er vanaf 1 juli dit jaar (!) aan zijn verbonden. Terwijl deze verplichting voor veel werkgevers überhaupt nog niet bekend was.

Ieder jaar brengen we vanuit BDO Legal een arbeidswijzer uit. Een overzichtelijk naslagwerk met (kort uitgewerkte) actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen, handig voor het dagelijkse werk van ondernemers en personeelsfunctionarissen. Deze arbeidswijzer geeft antwoord op de meest prangende vragen én brengt belangrijke onderbelichte onderwerpen onder de aandacht.

Vijf opvallendste arbeidsjuridische aspecten

Sinds vorig jaar geven we ook een speciale editie uit voor supermarkten. Belangrijk in de uitgave van 2018 zijn vooral de veranderingen in het licht van de nieuwe cao. In dat licht springen er vijf arbeids-juridische aspecten in het oog.

  1. De nieuwe cao voor het Levensmiddelenbedrijf, waarvan de inhoud in maart van dit jaar bekend is geworden, met een looptijd van 1 april 2017 tot 1 april 2019.
  2. Het Persoonlijk Opleidingsbudget (POB).
  3. De introductie van de Tussenbaan, zijnde een variant van de langdurige (dus langer dan een tweejarige) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
  4. De zieke werknemer. Dit blijft voor veel werkgever een terugkerend issue. In de arbeidswijzer reiken we u voor de praktijk een aantal relevante handvatten aan.
  5. Oproepkrachten maken binnen de supermarktbranche nog steeds het overgrote deel uit van het personeelsbestand. In de arbeidswijzer gaan we uitgebreid in op de aandachtspunten in dat verband.

In de arbeidswijzer komen deze vijf aspecten uitgebreid aan bod. In dit blog zoom ik in op één aspect in het bijzonder: het Persoonlijk Opleidingsbudget (POB).

Keiharde verplichting met vast bedrag

Sinds de nieuwe arbeidswetgeving (WWZ) in 2015 is de opleidingsverplichting voor werknemers wettelijk verankerd. Probleem is echter dat dit bij veel werkgevers niet bekend is, waarmee ze ook niet bekend zijn met de consequenties daarvan. Om die bewustwording bij supermarktketens op gang te brengen, hebben de cao-partijen een voor werkgevers verplicht opleidingsbudget geïntroduceerd, van 175 euro per persoon per jaar. En dit gaat al in per 1 juli 2018!

Het POB is een keiharde verplichting met een vast bedrag. Naast de financiële gevolgen betekent deze wettelijke verplichting ook aanvullende administratieve lasten. Als werkgever zult u dit moeten faciliteren. In de cao staat weliswaar dat de werkgeversvereniging een rekening- of afdrachtssysteem faciliteert, maar hoe dat precies vorm krijgt, staat niet omschreven. Uiteindelijk ligt de verplichting echt bij u, als werkgever. Voor nu is het belangrijk de berichtgeving vanuit de werkgeversvereniging in de gaten te houden en zelf actie te ondernemen om het POB vanaf 1 juli dit jaar te kunnen doorvoeren.

Meer weten?

Wat zijn de juridische mogelijkheden van deze nieuwe cao? Wat kunt u nog meer verwachten in 2018? Download hieronder onze arbeidswijzer speciaal voor ondernemers en –personeelsfunctionarissen in de supermarktbranche.

Download gratis de Arbeidswijzer