Nieuwe perspectieven in de Cybersecurity

Vorige week verscheen het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2017.
Dit rapport, dat jaarlijks wordt gepubliceerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), biedt inzicht in de belangen, dreigingen en weerbaarheid en daarmee samenhangende ontwikkelingen op het gebied van Cybersecurity in Nederland. Wat zijn deze bedreigingen precies en hoe kan BDO u hierbij helpen?

Huidige dreigingen

Volgens het CSBN komt de grootste dreiging nog steeds van beroepscriminelen en statelijke actoren  en richten zij ook de meeste schade aan. De beroepscriminelen zijn puur uit op financieel gewin en zijn daarom voor organisaties een bedreiging. Statelijke actoren doen voornamelijk aan digitale spionage, sabotage en beïnvloeding van democratische processen. Van deze laatste categorie is de afgelopen periode een intensivering van activiteiten waargenomen. Wereldwijd spioneren meer dan honderd landen met digitale middelen.

Daarnaast geeft de NCTV aan dat vooral bij Internet of Things (IoT), het fenomeen dat steeds meer (privé) apparaten via internet met elkaar verbonden zijn, de noodzaak bestaat om de digitale weerbaarheid te vergroten. Men verwijst naar grootschalige verstorende cyberaanvallen, uitgevoerd door tienduizenden IoT-apparaten tegelijk, die organisaties en overheden veel schade kunnen opleveren. De NCTV waarschuwt daarbij voor de ontwikkeling dat minder geavanceerde aanvallers in staat zijn om dergelijke aanvallen uit te voeren. Dit is van groot belang voor onze klanten die IoT aanbieden of gebruiken.

Tenslotte blijkt dat e-mail nog steeds het meest gebruikte medium is om ransomware (dit is criminele gijzelsoftware die de pc gijzelt en om losgeld vraagt) te verspreiden. In 91 procent van de gevallen werd een zogenaamde phishing e-mail gebruikt om een cyberaanval te beginnen.

Weerbaarheid blijft achter

De belangrijkste conclusie is dat de weerbaarheid van individuen en organisaties achterblijft bij de groei van de cyberdreiging. De overheid, het bedrijfsleven en burgers nemen veel stappen om de digitale weerbaarheid te vergroten, maar dit heeft helaas nog onvoldoende effect. Men blijft gebruiksgemak het tijdens digitale activiteiten heel belangrijk vinden. Zowel privé als op het werk kiezen mensen een snellere en makkelijke oplossing boven de veiligste, met alle risico's van dien. BDO Cybersecurity kan uw klanten inzicht geven in de risico's die ze op dit moment lopen.

Wat kan BDO voor u doen?

BDO is aangesloten bij publieke en private samenwerkingsverbanden op het gebied van Cybersecurity en helpt organisaties haar weerbaarheid te vergroten en bewustwording en veilig gedrag in alle lagen van de organisatie te vergroten. Heeft u vragen over de gevolgen voor uw organisatie, of wilt u ondersteuning om uw organisatie veiliger te maken op het gebied van Cybersecurity? Neem dan contact op Vincent van den Brand of Ruben Tienhooven.

Voor het volledige rapport kunt u hier klikken.