Navordering 6,5 miljoen; foutje bedankt

Een grote thuiszorgorganisatie krijgt miljoenen navordering van fiscus. Dit nieuws kwam even binnen. Wat bleek; één zin uit de statuten was niet in lijn met de zorgvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Een klein, maar duur ‘foutje’. Dit zou een flinke wake-upcall moeten zijn voor de zorgsector. De noodzaak om fiscaliteit meer prioriteit te geven, is overduidelijk.

Fiscaal in control

Dit recente nieuwsbericht staat namelijk niet op zichzelf. Zowel de zorginstellingen als de overheid onderschatten de impact van fiscaliteit. Dat blijkt uit het door BDO uitgevoerde onderzoek onder ruim 80 zorg- en welzijnsinstellingen. Begin juli verscheen het rapport met de belangrijkste onderzoeksresultaten. Een must read voor iedereen die wil weten hoe hoog fiscaliteit bij deze instellingen op de agenda staat en in hoeverre zij zich bewust zijn van de fiscale kansen en risico’s.

Sense of urgency ontbreekt

Een van de opvallendste zaken die in dit onderzoek aan het licht komt, is dat instellingen graag in control willen zijn, maar dat veelal niet zijn. De behoefte, ambitie én het verantwoordelijkheidsgevoel is er wel, maar toch ontbreekt de sense of urgency. Er wordt aangenomen dat de risico’s niet groot zijn en dat het zo’n vaart niet zal lopen met naheffingen, maar de praktijk bewijst dus keihard het tegendeel.  

Impact fiscaliteit niet onderschatten

Het is belangrijk om te beseffen dat fiscaliteit op alle plekken in de organisatie voorkomt, zoals we zien in het voorbeeld van deze thuiszorgorganisatie. Daarnaast is het speelveld van zorg- en welzijnsinstellingen nu totaal anders en veel complexer dan zo'n tien à twintig jaar geleden. Laten we niet onderschatten hoe groot de impact van deze ontwikkelingen is op de fiscaliteit. Het is dan ook niet vreemd dat zorginstellingen niet altijd fiscaal in control zijn.

Fiscale omgeving moet meegroeien

In de zorg wordt steeds bedrijfsmatiger gewerkt, met steeds meer samenwerkingsverbanden. Maar zonder rekening te houden met fiscaliteit ontstaat er een botsing tussen het vrijgestelde domein en de nieuwe werkelijkheid. De fiscale omgeving moet meegroeien om problemen te voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een andere manier van financiering en contractering van zorg een groot effect heeft op de belastingheffing, terwijl de dienstverlening gelijk is gebleven.

Van fiscaliteit hoge prioriteit maken

Hoe klein of hoe groot een organisatie ook is, het blijft een grote uitdaging om grip te krijgen op het thema fiscaliteit. De eerste stap kan zijn om fiscaliteit bij elke bestuursvergadering op de agenda te zetten. Dan gaat het onderwerp leven en vorm krijgen. Daar begint het bij. Zo maak je een start bij het beperken van risico’s op onverwachte naheffingen en kosten.

Door van fiscaliteit een hoge prioriteit te maken, kun je als zorginstelling bovendien echt profijt hebben van daadwerkelijk financieel en fiscaal in control zijn. En zo profiteert uiteindelijk niet alleen de organisatie, maar ook de patiënt, de verzekeraar, de zorgmedewerker én de maatschappij. Tijd voor actie dus!

De manier waarop u als zorginstelling uw statuten hebt ingericht, is zeer bepalend voor de vraag of u in aanmerking komt voor de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Ook voor de ANBI-regeling is het cruciaal dat de statuten voldoen aan de voorwaarden. Zijn uw statuten up-to-date? Neem contact met ons op voor de statutenscan van BDO.

Doe de statutenscan