Merkrechten en royaltystructuren: de tijden zijn veranderd

Vanuit bedrijven in de retail krijgen we steeds meer vragen over merkrechten in combinatie met fiscaliteit. Vooral nieuwe spelers die zich op deze markt storten, vragen zich af: welke kant moet ik op met mijn Intellectueel Eigendom? Wat is er fiscaal gezien wel en niet mogelijk met mijn merkrechten?

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen in het internationale belastingrecht, waardoor met name bedrijven die zich richten op consumenten bewuster fiscale keuzes maken. Dat heeft alles te maken met het commentaar van publiek en pers op de belastingbesparende constructies van enkele bekende namen. Hoewel zij binnen de kaders van de wet opereren, hebben zij toch hun neus gestoten tegen de muur van kritiek.  

Waarde toevoegen in vestigingsland

Vanwege de bekende excessen hebben de OESO en de Europese Commissie de aanpassing van fiscale maatregelen in gang gezet. Hierdoor kunnen bedrijven niet zomaar meer een vennootschap ‘parkeren’ in een land met een hele lage belastingdruk. Een belangrijke verandering is dat bedrijven in de landen waarin ze zijn gevestigd, ook met het IE, waarde moeten toevoegen. Bijvoorbeeld door daar mensen aan te nemen die zich daadwerkelijk bezighouden met die activiteiten. En natuurlijk wel in verhouding. U kunt niet 90% van het brutoresultaat door Luxemburg laten lopen, terwijl daar slechts 5% van het personeelsbestand zit.

Onderscheid tussen bestaande en nieuwe IE-structuren

Met die wetenschap is het belangrijk om onderscheid te maken tussen bestaande structuren en nieuwe merkrechten die nu ontwikkeld en geregistreerd worden. Bedrijven met bestaande structuren moeten zichzelf achter de oren krabben en hun structuren tegen het licht houden om te zien of die fiscaal houdbaar blijven. Niet alleen voor de wet, maar zeker ook in de ogen van consumenten.

Bedrijven met nieuwe merkrechten doen er goed aan vooraf goed na te denken over hun IE-structuur. Ten eerste omdat het juridisch wel verstandig blijft merkrechten te scheiden van bedrijfsactiviteiten, maar de zuiver fiscale mogelijkheden nu beperkter zijn. Die kunnen niet meer de boventoon voeren bij beslissingen over het structureren van het IE. Die moeten een logische combinatie vormen met de bedrijfsvoering.

Meer dan alleen fiscale redenen

Belastingtechnisch zijn er voor merkrechten zeker nog mogelijkheden, maar alleen als er in het vestigingsland aanwijsbare bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Zomaar ergens een vennootschap neerzetten, wordt echt niet meer geaccepteerd. Blijf als bedrijf met merkrechten dus goed nadenken over de structurering van het IE, maar dan om meer dan alleen fiscale redenen.

Fiscale kansen en valkuilen bij internationaal ondernemen

Steeds vaker zoeken ondernemingen letterlijk de grens op: internationaliseren is makkelijker dan ooit. Dan spelen er nog hele andere fiscale aspecten. Meer weten over de fiscale mogelijkheden bij internationaal ondernemen? Download ons Dossier Fiscaal en ga goed voorbereid de grens.

Download dossier fiscaal