Lessen in vastgoedverduurzaming: gigajoule-prijs onderhandelbaar

De verduurzaming van de vastgoedvoorraad is voor elke woningcorporatie een prominent thema, onder een hoge tijdsdruk. De politieke agenda is bovendien wispelturig. Maak als bestuurder maar eens keuzes die u over een paar jaar nog kunt verdedigen. Hoe realiseert u als corporatie de hoogste CO2-reductie uit elke geïnvesteerde, duurzame euro zónder de betaalbaarheid voor de huurder uit het oog te verliezen?

Vanuit die gedachte hebben we onze ervaringen van het afgelopen jaar gebundeld in een reeks blogs en een factsheet met tips&tricks. In dit blog staan we stil bij: de gigajoule-prijs en bijdrage aansluitkosten (BAK-bijdrage).

BAK bijdrage en gigajoule-prijs: communicerende vaten.

Uw warmteleverancier mag volgens de Autoriteit Consument en Markt in 2019 een maximumprijs van € 28,47 per gigajoule warmte vragen. Dat bedrag is een maximum en gekoppeld aan de gasprijs. Daarnaast betaalt de corporatie eenmalig een BAK-bijdrage. Wij constateren dat beide in samenhang onderhandelbaar en locatieafhankelijk zijn. In de praktijk zien we dat lagere tarieven mogelijk zijn. Het kan dus met minder! Als corporatie wordt u van een lagere gigajoule-prijs geen euro beter, maar u draagt wel bij aan de lange termijn betaalbaarheid voor de huurder. Als u kiest om over de BAK bijdrage te onderhandelen dan raakt dat direct de portemonnee van u als corporatie.

Gigajoule-prijs nog steeds gekoppeld aan gasprijs

De historie achter de prijsstelling is de koppeling van de gigajoule-prijs aan de gasprijs. En die gasprijs is de afgelopen paar jaar sky high gegaan, mede door de extra belastingmaatregelen. En zo steeg die prijs voor het warmtenet in een paar jaar tijd van € 22,- per gigajoule warmte naar ruim € 28,-. De ironie van het feit dat de referentieprijs van een gigajoule is gekoppeld aan de gasprijs, is dat we juist van het gas af willen. Deze nieuwe tijden vragen dan ook om een hele nieuwe referentie, met als centrale vraag: hoe breng je die kostprijs tot stand voor het leveren van de warmte in het warmtenet? Die prijs staat daarbij niet vast.

Warmtenet als alternatief

Zorg dus dat u goed geïnformeerd bent en laat een gevoeligheidsanalyse uitvoeren. Met welke prijsstelling is een warmtenet bijvoorbeeld voordeliger dan de alternatieven? De opgedane kennis brengt u in een betere onderhandelingspositie. En dat kan u heel veel geld besparen. Realiseer u, zoals hiervoor aangegeven, dat er een wisselwerking bestaat tussen de aansluitbijdrage (eigenaarslasten) en het verbruikstarief (huurderslasten). Dat zijn voor de warmtenet-exploitant communicerende vaten. Die wisselwerking kunnen we voor u inzichtelijk maken. Dit inzicht over de gigajoule-prijs is een van de lessen die wij het afgelopen jaar hebben getrokken bij het doorrekenen van verduurzamingsroutes voor vastgoed van woningcorporaties.

Wij beschikken over een model dat inzichtelijk maakt welke maatregelen u concreet kunt treffen om op verantwoorde wijze uw vastgoed te verduurzamen. In onze factsheet ‘Vastgoedverduurzaming: het kán wel!’ staan nog elf bevindingen, die ook uw woningcorporatie kunnen helpen bij het volgen van de juiste verduurzamingsroute.

DOWNLOAD FACTSHEET