Kabinet moet haast maken met Wet DBA

Werkt u met "derden"? Let dan op! Een arrest van het Europese Hof van Justitie van 29 november 2017 zal werkgeversland weer danig doen opschudden. Althans zeker de opdrachtgevers van (schijn)zelfstandigen. In sommige media word gesuggereerd dat het Hof van Justitie zou hebben beslist dat ook zelfstandigen recht hebben op vakantiegeld. Maar zo is het niet. Hoe zit het dan wel?

Kozijnenmaker gooit glazen in, maar niet zijn eigen

Conley King was kozijnenmaker in het Verenigd Koninkrijk. Hij deed dit onder de noemer self-employed. Die status is vergelijkbaar met wat wij hier zelfstandige noemen. King’s opdrachtgever sinds 1999 was ‘The Sash Windows Workshop Ltd’. Sash was blijkbaar tevreden over King want in 2008 boden zij King aan in dienstbetrekking te treden. Daar had King echter geen trek in.

In 2012 bereikte King de pensioengerechtigde leeftijd en werd de overeenkomst verbroken. King had alle tijd van de wereld nu. Bijvoorbeeld om een verre reis te maken. Misschien dat hem toen te binnen schoot dat hij daar vakantiegeld voor nodig had. Maar waar haalde hij dat vandaan? Wel, hij eiste dat van Sash. Met terugwerkende kracht tot 1999!

Sash stelde echter dat hij daar als zelfstandige geen recht op had en dat, ook al zou hij als werknemer kwalificeren, ik vertaal het nu even heel eenvoudig, daar nu geen (volledig) recht meer op had.

Die laatste kwestie speelde voor het Europese Hof van Justitie. Het Hof oordeelde dat als King werknemer was geweest van Sash, hij wel degelijk over 13 jaar loon over zijn vakantiedagen kon claimen van Sash.

Door de Engelse rechters was al vastgesteld dat King wel degelijk in dienstbetrekking was geweest bij Sash. En daarmee begon in feite alle ellende voor deze organisatie. Hiermee is ook de parallel getrokken met onze Wet DBA.

Hoe zit het met de Wet DBA?

Hoewel het Engelse recht natuurlijk verschilt van het Nederlandse recht, zijn er wel degelijk een aantal overeenkomsten. De wetgever kan bepalen wat of beter gezegd wie, een werknemer is en wie niet. De wetgever moet dat dan wel doen in zijn hoedanigheid van wetgever en op de wijze waarop dat hoort: door wetgeving te maken. Dat is in het Verenigd Koninkrijk zo, dat is in Nederland zo.

Ook in Nederland zou een scenario als King versus Sash zich kunnen gaan afspelen. Sterker nog, het is mijn stellige verwachting dat dat gaat gebeuren. Zie de Deliveroo discussie, al gaat het daar om een min of meer éénzijdige afspraak.

De (gezamenlijke) bedoeling van partijen en wat zij op papier afspreken, speelt een rol bij de beoordeling van de status van een arbeidsverhouding. Doorslaggevend hoeven zij niet te zijn. Opdrachtgevers zullen daar bij het werken met ZZP-ers, het opstellen van de overeenkomsten en de feitelijke werkwijze rekening mee moeten houden zolang er geen opvolger van de Wet DBA is.

Voor het kabinet is er dus werk aan de winkel. Maar men lijkt er niet echt haast mee te hebben. Het afschaffen van de Wet Hillen had duidelijk meer prioriteit. Laten we hopen dat het geen 13 jaar gaat duren. Voor King bleek dat een geluksgetal, voor Sash niet echt.

Meer weten?

Neem, contact met ons op om eens vrijblijvend rond de tafel te gaan zitten. Of doe de “Werken met derden check” onderdeel van de BDO Loonheffingencheck.