Innovatiebox voor de maakindustrie: 2 toegangskaartjes benodigd!

Tot 2017 was één ‘toegangskaartje’ voor de Innovatiebox voldoende: de WBSO of een octrooi. Het maakte geen verschil of een bedrijf software ontwikkelde of bijvoorbeeld auto’s maakte; de WBSO als toegangskaartje kwalificeerde voor beide ontwikkelingen. Maar sinds de gewijzigde Innovatiebox-wetgeving is die tijd voorbij.

Vanaf 2017 is WBSO het verplichte toegangskaartje voor alle bedrijven. Grote belastingplichtigen moeten daarnaast over een extra toegangskaartje beschikken, vaak in de vorm van een aanvullend octrooi. Belangrijk bij deze wijziging is het onderscheid tussen de ‘maakindustrie’ en softwarebedrijven.

Verschil tussen softwarebedrijven en ‘maakindustrie’ 

Voor softwarebedrijven heeft de nieuwe situatie niet of nauwelijks invloed. Programmatuur op zich is een aanvullend toegangskaartje. Met andere woorden: wanneer een softwarebedrijf WBSO aanvraagt op programmatuurontwikkeling, zijn beide toegangskaartjes meteen binnen. Voor de ‘maakindustrie’ betekent de wetswijziging dat deze bedrijven (zoals autofabrikanten en levensmiddelenproducenten) naast WBSO een ‘echt’ extra toegangskaartje moeten bemachtigen, bijvoorbeeld in de vorm van een octrooi. Daarmee is het verschil tussen softwarebedrijven en de ‘maakindustrie’ ineens heel groot.

Miljoenen extra belasting

Dit betekent in de praktijk dat een aantal grote producerende bedrijven vanaf 2017 geen of nog maar beperkt toegang heeft tot de Innovatiebox, terwijl zij er daarvoor volop gebruik van konden maken. De bedragen die zij als gevolg hiervan (na de overgangsregeling) extra aan belasting moeten betalen, lopen op tot in de miljoenen; het gaat tenslotte om bedrijven met meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar, die in plaats van 7% vennootschapsbelasting 25% moeten gaan betalen. Voor een deel is het niet anders, de wet is nu eenmaal veranderd. Maar, voor die bedrijven is het wel nuttig en noodzakelijk om op een andere manier te kijken naar het innovatieproces en tijdig te beoordelen of innovatie in aanmerking komt voor een extra toegangskaartje.

Toch toegang tot de Innovatiebox: twee mogelijkheden

Naast de WBSO vereist het behouden van de Innovatiebox nu iets extra’s van veel bedrijven. Mogelijk ontwikkelt u technologie waarop een octrooi aangevraagd kan worden. In de grote maakindustrie is dit vaak het geval. Maar let op, een octrooi op de bekertjeshouder is niet genoeg om die hele auto de Innovatiebox in te krijgen... Een andere mogelijkheid om toch nog gebruik te kunnen blijven maken van de Innovatiebox is het aanvragen van WBSO op programmatuurontwikkeling. Tenslotte spelen elektronica en software een steeds grotere rol in, bijvoorbeeld, auto’s. En, nogmaals, programmatuur op zich is een aanvullend toegangskaartje.

Actie ondernemen tijdens overgangsregeling

Het aanvragen van een octrooi of programmatuurontwikkeling zijn de twee mogelijkheden voor bedrijven in de maakindustrie om alsnog in de Innovatiebox te blijven. Het is wel essentieel om binnen het gehele R&D-proces iemand te betrekken met verstand van zaken op het gebied van octrooien of de Innovatiebox of (bij voorkeur) allebei. Voor bedrijven in de overgangsregeling vanuit de oude Innovatiebox is het zaak snel te handelen, voordat die regeling voorbij is en de deur van Innovatiebox helemaal sluit. Hoe sneller zij handelen, hoe beter.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de WBSO en Innovatiebox vindt u hier. Uiteraard kunnen wij u helpen met het verbeteren van de organisatie van uw innovatieprocessen en bij het optimaliseren van WBSO en Innovatiebox.

Komt u in aanmerking? Doe de check!

Bent u benieuwd of uw organisatie in aanmerking komt voor deze regelingen? Op www.bdo.nl/innovatiebox vindt u twee checklists die u hiervan een eerste indruk geven. Uiteraard lopen onze specialisten deze checklists graag vrijblijvend en kosteloos met u door. Neem hiervoor contact op met een van onze specialisten.

Doe de check