Innovatie in retail biedt kansen voor belastingverlaging

Als retail-organisatie bent u altijd bezig met vernieuwing, maar hoe komt u daarmee in aanmerking voor belastingverlaging? Is het überhaupt mogelijk via innovaties uw loonbelasting te verminderen en toegang te krijgen tot de innovatiebox, met oog op een lagere vennootschapsbelasting? Onder de juiste voorwaarden biedt innovatie zeker kans voor belastingvoordeel. Kwestie van de oplossing zoeken in de goede hoek, en er op tijd bij zijn.

De subsidieregelingen voor innovatie in de retail bestaan al langere tijd, maar zijn vaak ondergeschoven kindjes. Binnen veel organisaties ontbreekt de kennis van en bewustzijn over dit onderwerp. Is dit dan niet het werk van de accountant of belastingadviseur? Zo eenvoudig is dat niet. Ontwikkelingen op het gebied van research & development zijn in de boeken vaak pas in later stadium zichtbaar, terwijl het aanvragen van subsidie al voor of tijdens de innovatie moet plaatsvinden. 

Subsidie voor automatisering

De hoek om uw belastingverlaging in te zoeken, is die van de software. En dat is absoluut geen zoeken naar spijkers op laag water. Hier schuilen veel kansen, zeker voor de grotere winkelketens en supermarktketens, die voortdurend actief zijn met het nog efficiënter maken van hun automatisering voor onder andere (internet)verkoop en distributie. Om werkelijk aanspraak te maken op belastingverlaging, zijn er wel enkele belangrijke kanttekeningen.  

WBSO-subsidie; technische inbreng vanuit de eigen organisatie

Voorwaarde voor het krijgen van belastingsubsidie, is eigen technische inbreng. Medewerkers uit uw organisatie moeten op z’n minst een deel van de innovatiewerkzaamheden uitvoeren. De fiscale regeling voor research & development heet WBSO. Uw recht op subsidie vervalt wanneer u ervoor kiest een groot automatiseringsproject volledig uit te besteden. Deze kennis is wellicht ook van nut wanneer u voor de start van een dergelijk project twijfelt over het inschakelen van een extern bureau, of het aannemen van nieuwe medewerkers. Na toepassing van de belastingsubsidie van de WBSO kunnen bedrijven vaak ook nog gebruik maken van de innovatiebox. De innovatiebox verlaagt de te betalen vennootschapsbelasting op innovatieve winsten. Wellicht ten overvloede, maar toch, om misverstanden te voorkomen: een lagere vennootschapsbelasting via de innovatiebox betekent niet dat de hele winst meteen belast is tegen dat lage tarief.

Ook kansen op belastingsubsidie voor mkb-bedrijven

De kansen op belastingverlaging zijn niet alleen voorbehouden aan grote winkel- en supermarktketens, maar op een ander niveau zeker ook voor mkb-bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van energie- en milieubesparende technieken bij het bouwen of vernieuwen van winkels. Voor deze investeringen kan ook het mkb in aanmerking voor een belastingsubsidie van de EIA of de MIA.

Timing is key voor succesvolle aanvraag

Hoe realistisch de kansen op belastingverlaging ook zijn, het benutten van die kansen valt of staat met timing. Hoe vroeger u de accountant of belastingadviseur inlicht over uw plannen, hoe groter de kans op een succesvolle aanvraag. Bij voorkeur in de planfase, wanneer nog niet alles is vastgelegd. Alle momenten daarna kunnen te laat zijn. Afgeronde projecten komen sowieso niet in aanmerking, projecten in uitvoering maken wellicht nog (deels) kans.

Zorg dus dat uw adviseur op tijd is aangehaakt bij uw R&D-projecten. Die tijdigheid is cruciaal om innovatie een rol van betekenis te laten spelen bij het bereiken van uw fiscale doelen. Lees meer over fiscaal voordeel bij innovatie.