In 3 stappen flexibel begroten vanuit maatschappelijke relevantie

Ook maatschappelijke organisaties zijn de afgelopen maanden geconfronteerd met een disruptieve factor waarvoor niemand een scenario had klaarliggen. Veel organisaties moeten hun jaarplannen en begrotingen voor 2020 op belangrijke punten aanpassen, en in sommige sectoren kunnen ze regelrecht de prullenbak in.

Welke stappen kunt u als maatschappelijke organisatie nu, halverwege 2020, nemen om voor de komende periode de begroting of forecast op realistische wijze aan te passen? En niet onbelangrijk, hoe zorgt u dat u maximaal inzet op het realiseren uw strategische doelstellingen?

Effecten op maatschappelijke organisaties

De coronacrisis is een extreem voorbeeld van een veranderende omgevingsfactor, die vanzelfsprekend uw hoogste prioriteit heeft. De korte- en (middel)langetermijneffecten van deze crisis verschillen uiteraard per organisatie en per sector. Culturele instellingen kampen door de lockdown en beperkte openstelling met een grote terugval in inkomsten, goede doelen en NGO’s hebben minder mogelijkheden voor fondsenwerving en ledenorganisaties moeten meer dan ooit aan hun achterban en stakeholders laten zien wat ze waard zijn.

Nog veel blijvende uitdagingen

Toch staan maatschappelijke organisaties de komende jaren voor nog veel meer (blijvende) uitdagingen dan alleen de directe effecten van de coronacrisis. Denk daarbij aan het proces van digitale transformatie – dat door de pandemie in een stroomversnelling is geraakt -, de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen en hun bijdragen aan een duurzame samenleving. Daarom hebben maatschappelijke organisaties nu, meer dan ooit, de kans hun relevantie voor de toekomstige samenleving te bewijzen. Het is belangrijk om dat voor ogen te houden bij het aanpassen van de plannen.

Drie stappen voor een aangepaste begroting of forecast

Vanuit die gedachte kunt u de volgende drie stappen nemen om voor de komende periode de begroting of forecast aan te passen.

1. Inzicht
Waar staat u nu, halverwege 2020? De eerste stap is zorgen voor betrouwbare, tussentijdse cijfers. Het is zaak vanuit de acute stressfase van de afgelopen periode het speelveld en de liquiditeitsprognose in kaart te brengen. Dat is belangrijk om te weten met oog op uw plannen voor het tweede halfjaar van 2020. En wellicht kunt u dan een voorzichtige doorkijk maken naar de begroting voor 2021.
Het is belangrijk om zo goed mogelijk de onzekerheden en de voor de organisatie niet te beheersen variabelen in kaart te brengen. Deze moeten een plek krijgen in de scenario-analyses en kunnen daarmee inzicht geven hoe de financiĆ«le risico’s zich verhouden tot het vermogen en de liquiditeitspositie.

2. Focus op uw maatschappelijke meerwaarde
De tweede stap is terugkeren naar de basis, door te focussen op uw meerwaarde, uw maatschappelijke rol. Hoe vervelend deze situatie ook is, voor maatschappelijke organisaties is dit het uitgelezen moment om stil te staan bij hun eigen ontwikkeling en meerwaarde voor de doelgroep. De boodschap daarbij is: baseer uw keuzes niet zozeer op het op korte termijn sluitend krijgen van de begroting, maar op de strategische doelstellingen van uw organisatie. Dit is het moment om uw stakeholders visie te tonen ten aanzien van de maatschappelijke rol van uw organisatie en hoe deze kan bijdragen aan een duurzame samenleving. 

3. Denk vanuit uw maatschappelijke rol
Keuzes baseren op die strategische doelen, betekent budgetteren vanuit uw maatschappelijke rol en de belangen van uw stakeholders. Schrap niet – met de ‘kaasschaaf’ – de makkelijkste kosten, bijvoorbeeld door een project niet te laten doorgaan, maar stel vast welke activiteiten het meest bijdragen aan het realiseren van uw lange termijndoelstellingen. Op welke manier kunt u stelselmatig in control zijn en relevant blijven voor uw stakeholders? Wat kunt u doen om in te spelen op die veranderende omgeving? Die vragen – gericht op uw bestaansrecht - zijn belangrijker dan enkel de vraag hoe u een sluitende begroting kunt realiseren.

Opbrengst: maatschappelijke relevantie voor achterban en stakeholders

De grote winst van deze aanpak is dat u, als maatschappelijke organisatie, ervoor zorgt dat uw bestedingen bijdragen aan het realiseren van uw doelstellingen en niet aan het alleen maar in leven houden van de organisatie. In plaats van dat u slechts een periode overbrugt zonder stappen te zetten richting de nieuwe toekomst, investeert u op deze manier in het doel waarvoor u op aarde bent. En zo is uw maatschappelijke relevantie duidelijker dan ooit.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in ons visiepaper ‘Maatschappelijke relevantie brengt de toekomst, ook na de coronacrisis’, waarin we onderbouwen waarom maatschappelijke organisaties nu, meer dan ooit, de kans hebben hun relevantie voor de toekomstige samenleving te bewijzen.

LEES VISIEPAPER

Neem voor meer informatie over flexibele begrotingen voor maatschappelijke organisaties contact op met onze specialisten.

 Tags: