Horizontaal Toezicht in de zorg: maak er geen kostenpost van

Worstelt u met de concrete, specifiek op uw ziekenhuis afgestemde, aanpak van Horizontaal Toezicht? Bent u zoekende naar de juiste manier om een evenwichtige businesscase op te zetten? Tastend naar de instrumenten om dit traject zo in te richten dat het directe zorgverleningsproces daar zo min mogelijk financiële nadelen van ondervindt?

Wees gerust, u bent niet de enige. Het gros van de ziekenhuizen overweegt serieus om Horizontaal Toezicht in te voeren, maar moet nog wel starten met de uitrol binnen het ziekenhuis. Dat hebben we geconstateerd bij ons onderzoek voor het Benchmark Ziekenhuizen van BDO, waarvoor we elk jaar de financiële prestaties van de algemene ziekenhuizen inventariseren.

Gedroomde tijdspad

De ambitie van NFU, NVZ en ZN is dat 80% van de ziekenhuizen per 2020 overgaat op Horizontaal Toezicht. Die 80% lijkt me op basis van de bevindingen uit ons onderzoek voor het Benchmark Ziekenhuizen zeker haalbaar, maar ik geloof niet dat het gedroomde tijdpad realistisch is. De invoering is tenslotte een proces van twee à drie jaar en de meeste ziekenhuizen geven aan niet voor 2018 te beginnen met het implementatietraject. De positieve mindset bij ziekenhuizen biedt in elk geval wél hoop voor een succesvolle uitrol van Horizontaal Toezicht.

Bedrijfsvoering centraal

Een opvallende bevinding is ook dat meerdere ziekenhuizen eerst de implementatie van hun nieuwe EPD-systeem willen afwachten. Zoals ook in het vorige blog vermeld, kan de implementatie van Horizontaal Toezicht een rendabele investering in het ziekenhuis zijn. Voorwaarde is dan wel dat dit traject niet vanuit alleen vanuit een compliance-invalshoek wordt benaderd, maar juist vanuit een breder perspectief. De totale bedrijfsvoering van het ziekenhuis moet daarbij centraal staan.

Een EPD-implementatie raakt de gehele operationele bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Het slim (her)inrichten van dit zorgregistratiesysteem – en daarbij optimaal rekening houden met de spelregels vanuit Horizontaal Toezicht - biedt de mogelijkheid om twee vliegen in één klap te slaan. Het kan dus een mooie kans zijn in plaats van een showstopper!

Van oriëntatie naar sluitende businesscase

Bovenstaand voorbeeld toont aan dat Horizontaal Toezicht niet het zoveelste verplichte nummertje hoeft te zijn en dat er vele mogelijkheden zijn om uw businesscase van de grond te krijgen. In de oriëntatiefase, waar de meeste ziekenhuizen zich nu in bevinden, kunnen wij u handvatten bieden om uw businesscase te upgraden. Daarbij is een ‘spiegel’ absoluut noodzakelijk voor een gedegen, onderbouwde besluitvorming.

Om dit te faciliteren, hebben wij samen met Vossius Consultancy de krachten gebundeld. Samen beschikken we over de kennis en expertise om kosten en baten van Horizontaal Toezicht in evenwicht te brengen.

Meer weten

De crux is nu natuurlijk: hoe dan? Wij geven graag antwoord op deze vraag. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van onze HT-specialisten.

Meer weten over Horizontaal Toezicht


Vincent Eversdijk is partner bij BDO Advisory en is verbonden aan de branchegroep Zorg. Eversdijk spreekt hierover tijdens het Zorgvisiecongres Zorg & Finance op 21 september.