Hogere overnameprijs? Kijk vaker over de grens!

Steeds meer bedrijven worden aan een buitenlandse koper verkocht. Dat de wereld steeds kleiner wordt, ervaren we dagelijks in het nieuws. De gebeurtenissen in Nieuw-Zeeland en die in Brazilië bereiken ons inmiddels vaak net zo snel of soms zelfs sneller dan die in de volgende stad of dorp. Ook onze vakanties slijten we vaak in (soms verre) buitenlanden. In het kader van de verkoop van hun onderneming hebben ondernemers echter de neiging met name in hun directe cirkel en bekende omgeving te kijken; wie ken ik, wie zou geïnteresseerd kunnen zijn, wie heb ik hier wel eens over gesproken en wie zijn mijn concurrenten?

Toename cross border transacties

In dit verband is het van groot belang om te weten dat inmiddels meer dan de helft van alle overnames cross-border, dus in een internationale context, plaatsvindt. En dan hebben we het niet alleen over multinational megadeals van honderden miljoenen euro’s, maar ook over mooie MKB-ondernemingen uit Nederland die door een buitenlands concern of vergelijkbaar bedrijf worden overgenomen. Zo’n overname komt soms voort uit het feit dat men toegang zoekt tot de Nederlandse markt. Of via ons land tot de rest van Europa, vanwege het open karakter van onze economie en het relatief gunstige vestigingsklimaat. Dat zien we in de praktijk terug; vanuit BDO begeleiden we regelmatig internationale verkooptrajecten voor bedrijven, groot en klein.

Hogere overnameprijs

Mooie bijkomstigheid bij een overname aan een buitenlandse koper: een internationale verkoop levert over het algemeen een hogere opbrengst op. In sommige buitenlanden, zoals Noord-Amerika, liggen de voor overnametransacties gebruikelijke prijsniveaus of overnamepremies op een hoger niveau dan in Nederland; men betaalt dus regelmatig ook nog eens méér voor zo’n strategische markttoetreding dan een Nederlandse onderneming gedaan zou hebben. Natuurlijk bent u daarbij dan wel enorm geholpen als u een adviseur in de arm hebt genomen met veel internationale transactie-ervaring en liefst een behoorlijk en stevig en goed functionerend internationaal netwerk.

Meer lezen? Download BDO Scope!

Onlangs verscheen de derde editie van magazine BDO Scope. Het thema is dit keer overnamestrategie: growing your business in turbulent times. Met interessante interviews met o.a. FrieslandCampina, Stork en O2 Capital. Download BDO Scope via onderstaande button. 

Download BDO Scope