Het Familiestatuut: “afspraken maken als het goed gaat”

Beeld je de volgende situatie in: een familiebedrijf van ondernemers tussen de 55 en 60 jaar oud, met vier kinderen. Een van hen werkt in het bedrijf als directeur, twee in een uitvoerende functie, de vierde werkt elders. De jonge directeur wil graag meer gaan verdienen. Hij vindt ook dat hij recht heeft op de meeste aandelen, als de generatie voor hem straks eigendom wil overdragen. Binnen de familie begint hier wat frictie over te ontstaan.

Angst voor ruzie bij opvolging

In dit soort situaties bestaat binnen familiebedrijven de neiging om van de discussie weg te lopen, uit angst voor ruzie. En daardoor krijg je precies wat je niet wilt: doordat problemen onder het vloerkleed worden geveegd, ontstaan juist grotere problemen op de lange termijn.

Het Familiestatuut is dé manier om zulke pijnpunten onder begeleiding juist wél te bespreken. Om te zorgen dat er begrip ontstaat voor elkaars standpunten en motieven. Wij faciliteren dat. Wij zorgen ervoor dat er niet alleen standpunten worden uitgewisseld, maar dat je als familie toewerkt naar afspraken waarin iedereen elkaar kan vinden.

Het Familiestatuut maakt pijnpunten bespreekbaar

Bijvoorbeeld: hoe ga je om met het verschil in beloning van familieleden? Hoe komen eventuele verschillen tot uiting bij de verdeling van aandelen - heeft de directeur daar meer recht op dan de familietelg die buiten het bedrijf werkt? Dat is niet makkelijk, maar de les die wij geleerd hebben is: je moet het júist bespreekbaar maken. Volgens mij is dat de kern van het Familiestatuut: datgene wat je wilt vermijden, ga je voeden als je het onbesproken laat.

Bij het begin van het proces hoor ik vaak: nou, in deze familie kunnen we wel kibbelen, er zijn veel discussies. Onze aanwezigheid werkt objectiverend: we dragen bij aan een setting waar rationeel over onderwerpen gesproken kan worden. Emoties komen echter altijd van rechts: die gaan voor. Daar moet je eerst mee dealen, voordat je rationele afspraken kunt maken. Wij helpen daarbij.

Bij moeilijke tijden terugvallen op het Familiestatuut

Familiebedrijf De Groot en Slot uit Broek op Langedijk is hiervan een mooi voorbeeld. De familie heeft gezegd: wij gaan afspraken maken nu het nog goed gaat. Slim, want dan liggen de individuele belangen nog wat verder weg. Als het dan later lastig wordt, kun je altijd teruggrijpen op het Familiestatuut: wat hebben we toen afgesproken? Je ziet ook dat hoe groter de familie wordt, hoe complexer de discussie. Bij De Groot en Slot bleek het Familiestatuut juist daarom zo'n uitkomst. Bekijk de mooie video van deze klantcase, waarin Gerrit de Groot en Petra Slot uitleggen wat het Familiestatuut hen geeft gebracht.

Bekijk video