Fiscaliteit: de impact van meer digitale controles

De Belastingdienst gaat de komende jaren steeds efficiënter te werk, met de focus op digitale controles via onder andere statistisch steekproefonderzoek. Die ontwikkeling bij de fiscus betekent dat bedrijven ook op fiscaal gebied digitaal in control moeten zijn.

De tijd van belastinginspecteurs die dagenlang op locatie alle fysieke dossiers doorspitten is voorbij. Ze moet het over een andere boeg gooien en heeft onder andere gekozen om de fiscale positie van bedrijven steekproefsgewijs te beoordelen op basis van audit files. Dit betekent in de praktijk dat de fiscus ogenschijnlijk kleine fouten in de getrokken steekproef zal projecteren en extrapoleren naar andere tijdvakken en boekingen, waardoor de fiscale impact heel groot kan zijn. Zie ook deze publicatie voor meer informatie over de fiscale steekproef van de Belastingdienst.

Voldongen feiten en aanverwante verplichtingen

Een ander gevolg van digitale transformatie op de fiscaliteit, omdat processen automatisch doorgaan, is dat het moeilijker wordt om fouten te herstellen. Moeilijker om in te grijpen en bij te sturen. Meer overlaten aan en vertrouwen op het systeem, betekent ook dat eventuele fouten zich makkelijker herhalen. En achteraf ingrijpen op btw-gevolgen van transacties is heel lastig.

Voor de heffing van btw, bijvoorbeeld, is het noodzakelijk om precies te weten hoe de transactie gaat verlopen nog voordat de order is geplaatst. Wie regelt het vervoer? Waar gaan de goederen heen? Waar komt de betaling vandaan? Wie dit soort zaken aan de voorkant niet goed regelt, staat voor een voldongen feit en zit vast aan de aanverwante verplichtingen. Bijvoorbeeld wanneer de transactie buitenlandse btw-registratie tot gevolg heeft. Dat kan zomaar duizenden euro’s aan onvoorziene administratieve lasten met zich meebrengen. En weg is de winst van die mooie deal.

Standard Auditfile for Tax

Meer digitale controles wekt vanuit de fiscus ook andere verwachtingen. Bijvoorbeeld dat bedrijven hun auditfiles en andere fiscale data snel moeten kunnen aanleveren. Op termijn kan het zelfs zo zijn dat de fiscus real time inzicht wenst, zoals in landen als Spanje en Portugal al het geval is (Standard Auditfile for Tax). Ook gaan geluiden op om in de nabije toekomst belastingplichtigen een certificering te geven.

Deze ‘certified tax payers’ krijgen daardoor bepaalde privileges, waardoor hun handelspositie gunstiger wordt. Ze moeten daarvoor wel volledig in control zijn met hun btw-processen. Het vooruitzicht van deze continue digitale verbinding met de Belastingdienst is een extra argument om te zorgen dat ondernemingen voldoende grip hebben op het fiscale aspect van hun digitale transformatie, en precies weten wat de gevolgen zijn voor hun fiscale aangiften.

Strategische functie

Onze ervaring is dat veel bedrijven zich nog niet heel bewust zijn van deze uitdagingen. De bedrijven die wel pogingen ondernemen om op fiscaal gebied digitaal in control te zijn, lopen ertegenaan dat de fiscale functie niet bepalend is in het nemen van de belangrijkste bedrijfsbeslissingen. Terwijl fiscaliteit door digitale transformatie juist een veel strategischere rol gaat spelen. De eerste stap is meer bewustzijn creëren bij management en directie.

Voor bedrijfsfiscalisten is het zaak dit thema op de agenda te krijgen bij afdelingen als sales, logistiek en finance. Daar waar de beslissingen vallen. Zodat ‘tax’ altijd meedenkt in het ontwerpproces, niet volgzaam is aan de business en u als bedrijf de fiscus vóór kunt zijn!

Meer informatie

Onze specialisten praten graag met u verder over wat wij voor u kunnen betekenen in het licht van digitale transformatie en fiscaliteit. Wij bieden u graag nieuwe perspectieven over de mogelijkheden binnen uw organisatie.

Digitale transformatie: lees onze visiepaper

Uw digitale transformatie kan alleen slagen bij een integrale en gecoördineerde aanpak. Het 360°-perspectief van BDO biedt uw organisatie helder inzicht in de status van uw digitale transformatie en de te nemen (vervolg)stappen. U leest er alles over in onze visiepaper.

LEES ONZE VISIEPAPER