Fiscaal vriendelijk belonen

Onlangs kopte het FD “Krappe arbeidsmarkt raakt bedrijven en kan rem op groei zetten”. Het wordt door de slinkende werkloosheid in steeds meer sectoren lastig om aan voldoende personeel te komen. Dit dwingt de werkgever tot meer creativiteit. Alleen een goed salaris blijkt de gunst van potentiële werknemers op een krappe arbeidsmarkt niet altijd te winnen. Dit blijkt ook uit de resultaten van ons HR-onderzoek over wat medewerkers beweegt. Meer dan 70% van de werknemers verkiezen een ruim pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden en een gemiddeld salaris, boven een hoog salaris met beperkte secundaire arbeidsvoorwaarden! Het is dus goed om als werkgever stil te staan bij de vraag wat (potentiële) werknemers nu werkelijk beweegt.

Een netelig vraagstuk. Een antwoord op de vraag wat werknemers beweegt is niet snel gegeven. Wat de één motiveert zal de ander ontmoedigen. Consensus over wat de werknemer beweegt zal naar mijn mening nimmer behaald worden, juist omdat iedereen op zijn eigen manier uniek is. De werknemer wil de vrijheid hebben om te kiezen in welke vorm hij of zij (een deel van) zijn of haar beloning wil genieten.

Cafetariaregeling

De vraag komt dan op hoe u als ondernemer voor een breder arbeidsvoorwaardenpakket kunt zorgen, zonder dat de werkgeverslasten stijgen. Een cafetariaregeling zou hiervoor een oplossing kunnen bieden.  Een cafetariaregeling kan voor een breder arbeidsvoorwaardenpakket zorgen, zonder dat de werkgeverslasten stijgen. Deze regeling geeft de werknemer de vrijheid om te kiezen in welke vorm hij of zij (een deel van) zijn of haar beloning wil genieten. Hij kan naar eigen keuze bepaalde (belaste) arbeidsvoorwaarden uitruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden waar geen of nauwelijks loonheffingen over zijn verschuldigd. Vanuit fiscaal oogpunt kan een dergelijke regeling daarmee leiden tot een belastingvoordeel voor de werknemer en zelfs voor een verlaging van de werkgeverslasten. Het onderwerp cafetariaregeling is een onderwerp dat met de komst van de werkkostenregeling onterecht naar de achtergrond is geschoven. Gewoonweg, omdat de regelgeving rond de werkkostenregeling voor de nodige onzekerheid heeft gezorgd. Jammer, want de cafetariaregeling kan zeker bijdragen aan het motiveren en binden van werknemers. De werknemer krijgt een mate van keuze en dat vinden werknemers nu eenmaal prettig. De cafetariaregeling levert het maatwerk op dat een werknemer wenst.

Persoonlijk budget

Het is het vermelden waard is dat werknemers een eigen budget krijgen om te besteden aan vergoedingen en/of verstrekkingen die de werkgever beschikbaar stelt. Dit is ook een vorm van fiscaal vriendelijk belonen.

In de praktijk zien wij dat steeds meer cao-partijen, maar ook individuele organisaties voor een ‘Individueel Keuzebudget (IKB)’ kiezen. Dit budget geeft werknemers de mogelijkheid om een deel van hun aanspraken op vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, het bovenwettelijk verlof en andere bronnen, in zelfgekozen doelen, zoals loon, scholing of extra vrije tijd uit te laten keren. Sommige werkgevers geven de werknemer naast het IKB ook de mogelijkheid om zelf de inzet van hun opleidings- en loopbaanbudget te bepalen. In de praktijk gaat het om circa 16% tot 18% van het totale salaris.

Zo ziet u maar dat er voldoende mogelijkheden zijn op het gebied van fiscaal vriendelijk belonen, waarmee u met een simpele aanpassing uw werknemers aan u kunt binden. Vanuit goed werkgeverschap en de wetenschap dat u lasten niet stijgen kunt u deze regeling eigenlijk niet onbenut laten.

Verder praten over beloning en belasting? Neem dan gerust contact met me op. In de HR-special van magazine Anders krijgt u bovendien nog meer nieuwe perspectieven op uw personele vraagstukken.