Fiscaal voordeel behalen met innovatie? Dat begint bij de WBSO

Sinds de nieuwe wetgeving is gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur en Ontwikkelwerk (WBSO) hét toegangskaartje tot de Innovatiebox. Een octrooi alleen is niet meer voldoende. De WBSO neemt een centrale plaats in bij de Innovatiebox-regeling. Daarom denken verstandige ondernemers vooraf goed na over hoe zij de WBSO organiseren.

Innovatie wordt in Nederland fiscaal gestimuleerd, zowel aan de kosten- als aan de inkomstenkant. Ondernemingen kunnen een korting krijgen op de loonbelasting (WBSO) en op de winstbelasting (Innovatiebox). Eerst gebruikmaken van de WBSO is de absolute voorwaarde om te kunnen profiteren van de Innovatiebox. In die zin is de Innovatiebox verworden tot een WBSO-box.

Graadmeter om voordeel te bepalen

Met deze nieuwe regels wil de wetgever de binding van de innovatieve activiteiten met Nederland waarborgen. Om in aanmerking te komen voor de WBSO moet het personeel dat de bewuste activiteiten uitvoert in Nederland werkzaam zijn, en dus hier loonbelasting betalen. De omvang van de WBSO wordt zo steeds meer een belangrijke graadmeter voor het bepalen van de omvang van het voordeel dat een ondernemer zou mogen toerekenen aan innovatie.

Hebben en houden    

Het verkrijgen en behouden van WBSO is geen automatisme. Om WBSO vooruitlopend op de Innovatiebox te ontvangen, dient de onderneming technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur te ontwikkelen. Voor het behouden van WBSO is het structureren van innovatie een must. Bovendien leert de ervaring dat het structureren van innovatie bijdraagt aan het verhogen van het volwassenheidsniveau van de onderneming. Er wordt dan een continue stroom van technologische ontwikkeling op gang gehouden en blijvend fiscaal voordeel behaald. Veel ondernemingen worstelen daarmee en hanteren geen systematische aanpak bij het aanvragen van WBSO.

WBSO verankerd in bedrijfsproces

Voorbeelden van bedrijven die hun innovatieagenda systematisch organiseren, zijn actief in de farmaceutische industrie, softwareontwikkeling en maakindustrie. Kenmerkend voor deze ondernemingen is dat innovatie echt in hun DNA zit en de WBSO zodoende verankerd is in hun bedrijfsproces. Dat hoge niveau van planmatigheid (en ordelijkheid van hun administratie) maakt het indienen van een aanvraag voor de Innovatiebox in die gevallen eenvoudiger.

Goed begrip van zowel de Innovatiebox als WBSO is cruciaal

Om ook in de vernieuwde Innovatiebox slim gebruik te blijven maken van de fiscale stimuleringsmaatregelen, is een goed begrip van de WBSO cruciaal geworden. Hoe innovatief uw onderneming ook is, WBSO is hét vertrekpunt voor het bereiken van de Innovatiebox.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de WBSO en Innovatiebox vindt u hier. Uiteraard kunnen wij u helpen met het verbeteren van de organisatie van uw innovatieprocessen en bij het optimaliseren van WBSO en Innovatiebox.

Komt u in aanmerking? Doe de check!

Bent u benieuwd of uw organisatie in aanmerking komt voor deze regelingen? Op www.bdo.nl/innovatiebox vindt u twee checklists die u hiervan een eerste indruk geven. Uiteraard lopen onze specialisten deze checklists graag vrijblijvend en kosteloos met u door. Neem hiervoor contact op met een van onze specialisten.

Doe de check