Finance als businesspartner: van vermoeden naar feiten

Door op een juiste manier gebruik te maken van de beschikbare tooling en data, kan de finance-functie als business partner veel meer toegevoegde waarde leveren. Zo kunnen strategische beslissingen geobjectiveerd worden en kan het management besluiten nemen op basis van ratio in plaats van onderbuikgevoelens.


Vaak zien we binnen managementteams dat beslissingen nog gebaseerd worden op sentimenten of persoonlijke voorkeuren. Maar is die grote maar veeleisende klant wel zo winstgevend als verwacht? En leiden de productmarkt-combinaties die het meest succesvol lijken daadwerkelijk tot succes? Of is het tijd om in te zetten op innovaties en afscheid te nemen van bepaalde producten in het portfolio? Dit zijn typisch vraagstukken waarbij Finance als business partner om de hoek komt kijken.

Uit de comfort zone

Finance als business partner lijkt de ‘holy grail’: iedere zichzelf respecterende Finance-functie heeft de ambitie zoveel mogelijk op te schuiven richting deze rol om haar toegevoegde waarde te maximaliseren. Maar van alle Finance rollen vormt deze qua invulling de grootste uitdaging. Ten eerste vanwege de voorwaarde dat de basis op orde moet zijn. Hierover schreef ik al in deze en nog een eerdere blog. Ten tweede omdat deze rol ten opzichte van de ‘boekhouder’, ‘commentator’ en ‘beheerder’ het meest buiten de comfort zone van Finance ligt: hier ligt een minder strak periodiek kader, kan niet blind worden gevaren op Finance & Control kennis en moet het meest naar buiten getreden worden. Dit zijn zaken die niet standaard in het DNA van veel Finance professionals ligt.

De digitale ontwikkelingen bieden echter ook hier een mogelijkheid om de business partner-rol van Finance een positieve impuls te geven.

Exploiteren van data

Door automatisering van processen zijn tegenwoordig veel meer datapunten voorhanden dan voorheen. Ook extern komt steeds meer data beschikbaar via openbare databases en internet. Bovendien is dataopslag veel goedkoper geworden. Tevens zijn er software tools – ook als freeware - die je in staat stellen data op een gedegen manier te onderzoeken. Door deze tools in te zetten voor datamining, waar kort gezegd gezocht wordt naar statistische verbanden tussen gegevensverzamelingen, kunnen interessante inzichten voor de organisatie opgedaan worden. Deze inzichten kun je zoals in een eerdere blog beschreven onder andere inzetten om voorspellende management rapportages maken door de correlaties tussen KPI’s te onderzoeken. Sterker nog, je zou deze kunnen uitwerken tot een voorspellend model inclusief externe data, waarmee je de business kunt ondersteunen met scenario-analyses. Wanneer je dit met dashboarding tools ook nog visueel inzichtelijk weergeeft, kun je als Finance echt scoren!

Terug in de comfort zone met dedicated tools

Zoals eerder beschreven is er een minder strak periodiek kader voor business partner activiteiten. Veel Finance-functies geven dit met meer of minder succes zelf vorm en vallen vaak terug op ‘good old’ Excel. Natuurlijk kan een goed Excel-model bijdragen aan het doel. Onderzoek leert echter dat in bijna 80% van de meer geavanceerde Excel-modellen fouten schuilen (meer en minder enstige, maar toch…). Tevens zal de functionaliteit beperkt zijn of vergen dat het wiel wederom uitgevonden moet worden. Tegenwoordig zijn voor bijna alle denkbare analyses dedicated tools beschikbaar, vaak gebaseerd op ‘software as a service’ (SAAS). Denk bijvoorbeeld aan software om waardeproposities te analyseren of uit te werken. Of portfoliomanagement software: tools die een robuuste workflow voor dit proces leveren en op basis van ingegeven restricties zoals budget en aantal medewerkers het optimale portfolio berekenen. Hierdoor ontstaat het periodiek kader en wordt de Finance professional gefaciliteerd een vraagstuk vanuit een bedrijfseconomisch perspectief te bekijken in plaats van louter een Finance & Control-blik. Zo helpt dergelijke tooling de Financial terug te brengen in zijn comfort zone.   

Het perspectief: kwalitatief betere beslissingen

De opbrengst van dit verhaal is dat Finance het niveau van strategische beslissingsondersteuning omhoog tilt, zodat u samen met de business kwalitatief betere beslissingen kunt nemen. Met de focus op de juiste klanten, de juiste productmarktcombinaties en de juiste projecten. Vanuit een stevig fundament dat bestaat uit de echte waarheid en niet uit aannames, onderbuikgevoelens of persoonlijke paradepaardjes. Met als resultaat dat u zich kunt richten op de activiteiten en initiatieven die écht leiden tot het gezochte rendement.

Praktische handvatten

In onze uitgave ‘De digitale CFO’ focussen we specifiek op digitalisering van Finance en delen we, middels cases, onze ervaringen met digitale transformatie in Finance. Waar liggen de kansen, wat zijn de risico’s? Hoe werk je samen met de IT-afdeling? Een van onze motto’s: doe het zo compliant als nodig, en zo efficiënt als mogelijk. We laten zien wat digitalisering concreet betekent voor de belangrijkste rollen binnen Finance en geven praktische handvatten.

Vraag magazine aan