Fase 1: 5 vragen bij het managen van de crisissituatie

De directe impact van de coronacrisis neemt veel tijd beslag. De negatieve effecten beperken, heeft natuurlijk uw hoogste prioriteit. Ondertussen wilt u uw organisatie zo goed mogelijk laten draaien, maar wat is in deze situatie de beste manier om alles te managen?  

Voor ieder bedrijf en voor iedere organisatie is die situatie anders. Wij onderscheiden drie te doorlopen fasen waarin u zich begeeft in deze coronacrisis: react, resilience en realise. Dit model helpt u op overzichtelijke wijze inzicht te krijgen in uw mogelijke uitdagingen en zakelijke prioriteiten.

Vijf vragen voor het managen van uw specifieke situatie

In dit blog gaan we in op de vijf belangrijkste vragen om uzelf in fase 1 (REACT) te stellen. Vragen gericht op het managen van de situatie, zodat uw onderneming of organisatie door kan blijven draaien. 

 1. Wat is de directe financiële impact van COVID-19 op uw bedrijfsvoering?
  Op welke steunmaatregelen maakt u aanspraak en in hoeverre bent u geholpen met de getroffen en aangekondigde maatregelen vanuit de overheid? Het is belangrijk om uw bestaande financieringsregelingen tegen het licht te houden en vast te stellen of aanvullende leningen voor u beschikbaar zijn. Wellicht beschikt u zelf nog over onbenutte middelen of kunt u bestaande financieringen uitbreiden? Ga na of een vrijstelling van banken vereist is om aanvullende leningen te accepteren. Overweegt u extra financiering, kijk dan wel kritisch naar uw huidige veiligheidspositie en denk na over de impact van het aangaan van extra leningen op (onder andere) persoonlijke activa.
   
 2. Wat zal het effect zijn van uw korte termijnmaatregelen?
  Voor de hand liggende korte termijnmaatregel is het schrappen van niet-noodzakelijke vaste en variabele kosten. En ligt er al een prioriteitenoverzicht van kosten waarop u (wanneer) indien nodig kunt besparen? Andere praktische actie is het onder de loep nemen van de mogelijkheden voor herstructurering of herfinanciering. En weet u al wat impact zal zijn van veranderingen in uw personeelsbestand? Het is, bijvoorbeeld, belangrijk om te weten wat het effect op uw financiën is wanneer medewerkers op verlof zijn.
   
 3. In hoeverre zijn veranderingen nodig in de supply chain?
  U wilt weten welke veranderingen u moet doorvoeren in de supply chain en wat in die keten op dit moment de belangrijkste issues zijn. Wat zijn uw grootste risico’s in termen van vraag en aanbod, voorspelbaarheid en productie? Zijn er acties voorbereid voor bedrijfsherstel? Belangrijke agendapunten zijn ook het doornemen van contracten en zakelijke voorwaarden. Bent u niet te veel afhankelijk van één leverancier? Kunt u eventueel clausules benutten om bestellingen te annuleren of uit te stellen, voorraad te retourneren of betalingsvoorwaarden aan te passen?
   
 4. Hoe verloopt de communicatie met en over uw medewerkers?
  Het is voor elke organisatie zaak om goed met medewerkers te communiceren over gezondheid, veiligheid en welzijn. Beschikt u over een platform of communicatiekanaal om iedereen van de juiste informatie te voorzien? Zijn de ondersteunende processen die het contact mogelijk maken goed genoeg getest? Heeft u in het licht van de huidige situatie met uw verzekeraars gesproken over uw dekking? 
   
 5. Hoe staat het met uw technologie?
  Cyber-criminelen kunnen deze crisis aangrijpen om misbruik te maken van de kwetsbaarheden van externe verbindingen. Stel, e-mail is uw belangrijkste kanaal voor communicatie en samenwerking; wat als die verbinding niet meer mogelijk is? En wat als uw conference (call)-faciliteiten en andere vormen van communicatie onder de maat zijn? De eerste stap is dan om na te gaan welke mogelijkheden er beschikbaar zijn om uw bedrijf in de toekomst op technologisch gebied te verbeteren en in een betere positie te brengen.  

Business Impact Analyse

Wilt u meer inzicht in de impact op uw bedrijfsvoering en meer grip krijgen op de situatie, om uiteindelijk sterker uit de crisis te komen? Met de Business Impact Analyse krijgt u meer inzicht in de impact van COVID-19 op uw bedrijfsvoering. Vul de bijbehorende vragenlijst in, of neem contact op met een van onze specialisten.

VUL DE VRAGENLIJST INTags: