Familiebedrijven, zoek elkaar op

Natuurlijk, voor elk bedrijf is het zaak om de business gezond te houden. Om de concurrentie te slim af te zijn en kansen in de markt te benutten. Dat is voor een familiebedrijf niet anders. Maar elk familiebedrijf zal op enig moment geconfronteerd worden met vraagstukken waarbij familiebelangen een rol spelen. Dankzij wetenschappelijk onderzoek bouwen we steeds meer kennis op over de bijzondere kenmerken van familiebedrijven. Daarmee helpen we familiebedrijven die valkuilen omzeilen. Het is belangrijk dat familiebedrijven de complexiteit van hun organisatie begrijpen.

Ik hoor familieondernemers wel zeggen dat ze hun dilemma’s niet kunnen delen met vrienden of collega-ondernemers. De kwesties die bij een familiebedrijf spelen, zijn uniek. Dat is lastig te begrijpen voor een buitenstaander. Mijn advies is: zoek andere familiebedrijven op. Ga eens koffie drinken met de directeur van een familiebedrijf om de hoek. Word lid van FBNed, de landelijke vereniging van familiebedrijven. Er bestaan ook regionale netwerken voor familiebedrijven. Ook BDO faciliteert regelmatig bijeenkomsten om familiebedrijven samen te brengen.

Dit wordt ook bevestigd in ons meest recente onderzoek ‘Het geheim van de eeuwige jeugd’. Succesvolle familiebedrijven met een lange historie blijken elkaar bewust opzoeken. Ze hebben er baat bij ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaars successen.

Leren van zowel successen als fouten

Er valt veel te leren van andere familiebedrijven. Dat hoeven niet per se succesverhalen te zijn. Je kunt ook lering trekken uit fouten die andere ondernemers maakten en die soms hebben geleid tot hun ondergang. We proberen die kennis op verschillende manieren te delen. Zo brengt BDO elk jaar een familiebedrijvenboek uit met inspirerende ondernemersverhalen. En samen met het Erasmus Center for Family Business (ECFB) en de Rabobank doen we jaarlijks onderzoek naar de succesfactoren van familiebedrijven.

Inspiratie tijdens online familiebedrijven-event

Op 27 oktober worden de bevindingen uit het onderzoek door hoogleraar Pursey Heugens en collega Joost Vat gepresenteerd tijdens ons online familiebedrijven-event. Ook succesvolle familieondernemers, zoals Van der Valk, Burgers Zoo, Vezet, Merford en Van Eeghen, komen dan aan het woord.

We geloven sterk in het delen van ervaringen. Ook de ondernemersverhalen van ‘grote jongens’ als Heineken, Van Bommel of Brabantia zijn herkenbaar voor kleinere familiebedrijven. De vraagstukken zijn generiek, de uiteenlopende belangen van familieleden spelen in elk familiebedrijf een rol.

Sparren met andere opvolgers

Vooral bij het opvolgingsproces kan het ook fijn zijn om te horen hoe andere familiebedrijven dat hebben aangepakt. Voor veel ondernemers is de bedrijfsoverdracht een moeizaam proces. We begeleiden daar dan ook regelmatig bij. Daarnaast organiseren wij NextGen masterclasses om de jongere generatie voor te bereiden op hun toekomst. Wat telkens weer opvalt: deelnemers waarderen niet alleen de kennisoverdracht, maar vinden het vooral waardevol om andere opvolgers te ontmoeten. Ze wisselen ervaringen uit, leren van elkaar wat wel of juist niet werkt. Het helpt opvolgers om - met verhalen van anderen - na te denken over hoe zij zelf hun leidinggevende rol zouden invullen.

Leren binnen de bedrijfsmuren

Maar leren van anderen hoeft niet per se buiten de bedrijfsmuren. Ook binnen het familiebedrijf kun je van elkaar leren. Of dat nu ouders, broer, zus, neef of tante is - ze hebben allemaal een andere positie binnen de onderneming. Vraag wat zij belangrijk vinden en hoe zij hun rol en de toekomst zien. Het komt  binnen veel familiebedrijven voor dat lastige gespreksonderwerpen worden vermeden om de harmonie te behouden. Maar uiteindelijk zul je met elkaar consensus moeten bereiken, ook over de opvolging. Ga dus met elkaar in gesprek en sta open voor andere perspectieven.

Meer weten over de succesfactoren van een vitaal familiebedrijf? Download het familiebedrijvenonderzoek ‘Het geheim van de eeuwige jeugd’. Het onderzoek levert waardevolle inzichten op voor zowel jonge als oude familiebedrijven.

DOWNLOAD FAMILIEBEDRIJVENONDERZOEK