Duurzaamheid bij woningcorporaties: samenwerken geeft energie

Hoe maakt u veranderen tot een tweede natuur? Als woningcorporatie bent u de afgelopen jaren keihard bezig geweest alle ontwikkelingen die op u zijn afgekomen het hoofd te bieden. Uit onderzoek van BDO onder bestuurders en managers blijkt dat digitalisering, verduurzaming, verantwoording en ketenregie de vier belangrijkste pijnpunten zijn bij de transitie. In deze blogreeks zoomen we steeds in op een van die pijnpunten en bieden we u handvatten om hierin als sociale huisvester (nog) sterker, wendbaarder en succesvoller te worden.

Woningen die u nu bouwt of renoveert, moeten mee kunnen gaan met hun tijd om te voldoen aan de EPC (Energieprestatiecoëfficient). Het is echter niet eenvoudig die dynamiek te borgen en gefundeerde keuzes te maken op het gebied van duurzaamheid.

Wat er leeft

In beleidsplannen is toenemende aandacht voor duurzaamheid, maar dit thema komt niet altijd helemaal los van het papier én bovendien verandert de wereld razendsnel. Bestuurders worstelen met een complexiteit aan factoren, zoals de technologische ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. Wat als warmtepompen of de zonnepanelen die net zijn aangeschaft over een paar jaar alweer achterhaald zijn? Dan kunnen we beter maar even wachten... Misschien een logische gedachte, maar die logica voldoet niet meer.

Wat anders kan

Corporaties investeren allemaal in duurzaamheid, maar vaak zonder duidelijke prioritering en zicht op het uiteindelijke rendement van de investering. Zonder duidelijke kaders en afhankelijk van de financiële ruimte kiezen ze soms voor hun eigen stokpaardjes, zonder werkelijk te kunnen inschatten wat de investeringen hen op lange termijn oplevert. Andere uitdaging is het maken van gefundeerde keuzes om in 2020 aan de opgelegde energieprestaties te voldoen. Veel bestuurders gaan ervanuit dat het met de eventuele gevolgen niet zo’n vaart zal lopen. Iedereen beseft dat dit niet de juiste instelling is om duurzaamheid op lange termijn te borgen, maar de gedachtegang is begrijpelijk.

Hoe het beter kan

Dat het beter kan, is duidelijk. Maar hoe? In het ‘Handboek verandercapaciteit woningcorporaties’ reiken we u vijf concrete handvatten aan om als sociale huisvester (nog) sterker, wendbaarder en succesvoller te worden op het gebied van verduurzaming.

Download handboek