Duurzaamheid bij woningcorporaties: disruptieve financiering

Hoe maakt u veranderen tot een tweede natuur? Als woningcorporatie bent u de afgelopen jaren keihard bezig geweest alle ontwikkelingen die op u zijn afgekomen het hoofd te bieden. Uit onderzoek van BDO onder bestuurders en managers blijkt dat digitalisering, verduurzaming, verantwoording en ketenregie de vier belangrijkste pijnpunten zijn bij de transitie. In deze blogreeks zoomen we steeds in op een van die pijnpunten en bieden we u handvatten om hierin als sociale huisvester (nog) sterker, wendbaarder en succesvoller te worden.

Woningen die u nu bouwt of renoveert, moeten mee kunnen gaan met hun tijd om te voldoen aan de hoogste energieprestaties. Het is echter niet eenvoudig die dynamiek te borgen en gefundeerde keuzes te maken op het gebied van duurzaamheid. In het verlengde hiervan speelt de vraag hoe en wie gaat dit betalen.

Wat er leeft

In beleidsplannen is toenemende aandacht voor duurzaamheid, maar dit thema komt niet altijd helemaal los van het papier én bovendien verandert de wereld technologisch razendsnel. Bestuurders worstelen met de strategische richting, prioritering en vertaling naar de meerjarenbegroting. Naast vragen over technologie en de transformatie van het vastgoed komt de vraag over de exploitatie, waardering en financiering van de duurzaamheidsambitie nadrukkelijk naar voren.

Wat anders kan

Corporaties investeren allemaal in duurzaamheid, maar vaak zonder duidelijke prioritering en zicht op het uiteindelijke rendement van de investering. Hiervoor is het belangrijk om integraal in beeld te krijgen welke duurzaamheidsroutes mogelijk zijn, welke prioriteiten en scenario’s voor uw corporatie aanwezig zijn en op welke wijze de lasten en opbrengsten verdeeld kunnen worden tussen de gemeente, energieleveranciers, huurders en u als vastgoedeigenaar. Waar de waarde van bestaand vastgoed door de hogere eisen aan energieprestaties onder druk komt te staan, rendement op investeringen niet eenduidig is en stakeholders niet altijd willen meebetalen zijn veel bestuurders huiverig om grotere stappen te zetten. Als u gezamenlijk met anderen werkt aan deze ambitie betekent dit dat ook binnen de financiering anders omgegaan zal moeten worden met de verdeling van de exploitatie, risico’s, garanties en onderpand. Onze stelling is dat de middelen er wel zijn, maar dat ook hier disruptieve financiering gewenst en mogelijk is.

Hoe het beter kan

Dat het beter kan, is duidelijk. Maar hoe? In het ‘Handboek verandercapaciteit woningcorporaties’ reiken we u vijf concrete handvatten aan om als sociale huisvester (nog) sterker, wendbaarder en succesvoller te worden op het gebied van verduurzaming.

Download handboek