Digitalisering als kans voor Finance

In dit dynamische tijdperk is het een komen en gaan van businessmodellen. Dit wordt gedreven door ontwikkelingen zoals toenemende globalisering, veranderende wet- en regelgeving  maar met name ook digitalisering. Groeiende bedrijven die alle uitdagingen het hoofd willen bieden, moeten inspelen op die veranderende wereld, de risico’s onderkennen en voorsorteren op de toekomst.

Dan ontkomt de finance-functie er niet aan zichzelf naar een hoger niveau te tillen door de focus op de traditionele ‘boekhouder’-rol te verleggen naar de andere Finance rollen. Waarmee Finance uiteindelijk de partner voor de business wordt die haar met de juiste inzichten, adviezen en management informatie ondersteunt in deze uitdagingen. Dat blijkt in de praktijk voor veel organisaties lastig. Maar juist die digitaliseringsontwikkeling biedt hier kansen.

Eerst de basis op orde

Natuurlijk zijn er veel bedrijven die het prima voor elkaar hebben, waar finance klaar is voor de toekomst. In de praktijk zien wij echter vaak dat finance moeite heeft om überhaupt haar traditionele rol op orde te krijgen. De ambitie kan nog zo hoog zijn, het is eerst zaak om te zorgen dat die basis - de finance operations & reporting processen - efficiënt en goed geregeld zijn. Het mes snijdt dan aan twee kanten: je beschikt als financial over de juiste data om adviezen werkelijk te kunnen onderbouwen èn je houdt voldoende tijd over voor daadwerkelijk analyseren van die data en advisering van de business.

Bij veel bedrijven schort het aan de competenties om de basis op orde te krijgen of onwetendheid wat er aan digitale ontwikkelingen zijn die het leven in dit kader makkelijker kunnen maken. Ook zijn er genoeg bedrijven die doorhebben wat er mis is, maar waar de capaciteit ontbreekt om die verbeterslag te maken door de waan van de dag. In feite blijft men dweilen, terwijl geen tijd gemaakt wordt om de kraan dicht te zeten.

Dit is jammer, want er zijn inmiddels veel middelen voorhanden om de basisprocessen snel substantieel te verbeteren. Denk hierbij aan process mining, waarmee in korte tijd op basis van transactionele data een integraal beeld ontstaat van inefficiënties binnen het proces. Bovendien kunnen veel inefficiënties door handmatige handelingen opgelost worden door bijvoorbeeld robotic process automation. Tevens kan het proces beter beheerst worden door continuous control dashboards in te zetten.

Van number crunchen naar analyseren, beheersen, informeren en adviseren

Wanneer die financiële basisprocessen goed en efficiënt zijn ingericht, ontstaat zoals eerder gezegd de ruimte en juiste data om de andere Finance rollen uit te voeren die veel toegevoegde waarde hebben voor de business:

  • realiseren van control & compliance om problemen te voorkomen (de ‘beheerder-rol’);
  • bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen door prestatiemanagement en beslissingsondersteuning (de ‘commentator’ en ‘business partner’-rol).

Ook dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, omdat bedrijven vaak niet voldoende van de juiste competenties in huis hebben: de andere rollen vergen namelijk meer kennis van de business en/of meer analytisch en strategisch inzicht. Bovendien komen hier meer soft skills bij kijken: je moet natuurlijk de boodschap goed kunnen overbrengen en overtuigingskracht bezitten.

Toch kunnen digitale ontwikkelingen hier wel ondersteuning bieden. Denk aan dashboard tooling, waarbij resultaten op een aantrekkelijke en inzichtelijke manier gevisualiseerd kunnen worden. En tools voor uitvoeren van data analyses. Deze kunnen bijvoorbeeld ondersteunen in het onderkennen van interessante trends en correlaties, waardoor management informatie meer voorspellend kan worden dan terugkijkend. Ook komen er steeds meer specifieke tools voor activiteiten zoals portfolio management en het uitvoeren van risicomanagement.

Voor meer rendement en continuïteit

Om als finance relevant te blijven voor het bedrijf is het zaak haar rol als partner voor de business te pakken. Sterker nog, de business verwacht inmiddels dat finance de partner is die haar met de juiste informatie en inzichten voedt om het rendement te verhogen en de continuïteit te waarborgen. Grijp die kans en gebruik de beschikbare digitale ontwikkelingen om de finance-functie hogerop te brengen en de verwachtingen van uw collega’s te overtreffen. In de volgende blogs zal per finance rol dieper op aspecten van digitalisering ingegaan worden.

Praktische handvatten

In onze uitgave ‘De digitale CFO’ focussen we specifiek op digitalisering van Finance en delen we, middels cases, onze ervaringen met digitale transformatie in Finance. Waar liggen de kansen, wat zijn de risico’s? Hoe werk je samen met de IT-afdeling? Een van onze motto’s: doe het zo compliant als nodig, en zo efficiënt als mogelijk. We laten zien wat digitalisering concreet betekent voor de belangrijkste rollen binnen Finance en geven praktische handvatten.

Vraag magazine aan