Digitale transformatie: de vaardigheid om medewerkers vooruit te brengen

Voor digitale transformatie vormen vaardigheden en competenties een belangrijk thema. De grote uitdaging, zeker in deze tijd, is continu aandacht blijven besteden aan de mindset en kennis van medewerkers. Aan de acceptatie dat veranderingen nu eenmaal veel sneller gaan dan vroeger. En dat elke dag weer iets nieuws kan brengen.

Wat zijn de kenmerken en uitdagingen van vaardigheden en competenties voor bedrijven in de traditionele, moderne en toekomstbestendige situatie?

Traditionele fase: Medewerkers meenemen

Kenmerkend voor organisaties aan de beginfase van digitale transformatie is de beperkte aanwezigheid van de digitale vaardigheden of competenties die noodzakelijk zijn om adequaat om te gaan met digitalisering.

Bewustwording, kennis en omgaan met weerstand

Het belangrijkste aandachtspunt bij de start met digitalisering is bewustwording van en kennis over de mogelijkheden van digitale transformatie. En vooral: hoe kan digitalisering jouw werk makkelijker maken? In deze fase gaat elke stap, hoe klein ook, vaak gepaard met weerstand. Elke vorm van verandering willen doorvoeren, vergt energie en uithoudingsvermogen.

Mindset laten kantelen

Om die stappen daadwerkelijk te kunnen zetten, is het van belang medewerkers echt mee te nemen in het proces. Ze bewust te maken van de noodzaak van verandering. De mindset van medewerkers kantelt alleen wanneer ze zien en begrijpen welke kant de organisatie op wil, en waarom dat belangrijk is. Wanneer mensen zien dat hun werk echt makkelijk en leuker wordt, is de volgende stap van digitale transformatie dichterbij.

Moderne fase: is nog niet ‘slim’…

Typerend voor deze fase is dat medewerkers qua digitale vaardigheden en competenties inmiddels ‘taakvolwassen’ zijn. Medewerkers kunnen omgaan met de systemen die ze daarvoor tot hun beschikking hebben. Continue ontwikkeling van digitale vaardigheden staat in deze fase centraal.

Creatiever en innovatiever

Medewerkers worden al wat creatiever en innovatiever. Zij bedenken hoe ze de klant het beste kunnen helpen. Je ziet dan vaak kleine projectgroepen ontstaan om nieuwe dingen uit te proberen naar aanleiding van signalen van buiten. Medewerkers zoeken elkaar meer op, wisselen informatie uit over de ervaringen van de klant en bedenken nieuwe dingen. 

Modern versus slim

Medewerkers maken gebruik van de mogelijkheden, maar nog niet optimaal. Simpel voorbeeld: dat kelners hun bestellingen nu via een device aan de keuken kunnen doorgeven, is weliswaar modern maar nog niet per se ‘slim’. Slim is het pas wanneer de horecaondernemer al die informatie gebruikt voor, bijvoorbeeld, toekomstige gerechten. Kortom, als hij op gestructureerde wijze omgaat met die de verzamelde data. Kennis over niet alleen de beschikbare middelen, maar vooral over welke mogelijkheden die tools te bieden hebben, is hierbij cruciaal.

Toekomstbestendige fase: continue verandering en groot aanpassingsvermogen

In deze fase zet de organisatie de digitale expertise van medewerkers sterk klantgericht in. De focus ligt op continue verandering en medewerkers beschikken over een groot aanpassingsvermogen.

Realtime inzicht

Medewerkers van future proof-bedrijven hebben de kennis én de juiste mindset; ze zijn continu bezig met de vraag, wat kan ik morgen anders doen met de informatie van vandaag? En ‘morgen’ en ‘vandaag’ dan figuurlijk gesproken, want in het licht van digitale transformatie voert realtime inzicht de boventoon. Denk aan een callcenter waar medewerkers via een groot beeldscherm voortdurend op de hoogte blijven van alle, voor hun werk, relevante data.

Persoonlijke aandacht

Een belangrijk aandachtspunt voor organisaties in deze fase is dat ze letten op de persoonlijke aandacht die mensen nodig hebben. De grote valkuil is dat bedrijven enkel nog gericht zijn, en zich blindstaren, op digitale informatie. Met als gevolg dat het echte contact tussen en met mensen ontbreekt, en dat je bovendien voorbijgaat aan de onderliggende oorzaak van de cijfers. Met andere woorden, data-gedrevenheid moet niet resulteren in een gebrek aan realtime menselijk contact. 

Elke dag kan iets nieuws brengen

Mensen zijn van nature geneigd zich te verzetten tegen verandering. En digitale transformatie roept wellicht meer dan gemiddeld veel weerstand op bij medewerkers. In elke fase van die transformatie zal dat verzet onherroepelijk de kop opsteken.

Digitale transformatie

Uw digitale transformatie kan alleen slagen bij een integrale en gecoördineerde aanpak. Het 360°-perspectief van BDO biedt uw organisatie helder inzicht in de status van uw digitale transformatie en de te nemen (vervolg)stappen. Meer weten over de invloed van medewerkers op de digitale transformatie binnen uw organisatie?

Lees onze visiepaper