De drie onduidelijkheden van afschaffing pensioen in eigen beheer

In een paar maanden tijd is het pensioen in eigen beheer afgeschaft. Uiteindelijk is de wet op 1 april 2017 ingegaan. Maar in de praktijk blijkt dat de wetgever veel te weinig heeft nagedacht over deze wetswijziging.

Open eindjes

Er waren zeker argumenten om het pensioen in eigen beheer te heroverwegen. Maar met het r├╝cksichtslos afschaffen, waarbij de dga’s die het aangaat een paar keuzemogelijkheden krijgen in het kader van de reeds opgebouwde pensioenen in hun eigen vennootschap, is veel en veel te kort door de bocht.

In de praktijk zijn er nog zoveel open eindjes, die aantonen dat het haast onverantwoord is, dat de wetgever dit er zo doorheen heeft gedrukt.

Zo heeft de wetgever nauwelijks aandacht geschonken aan de civielrechtelijke kant van deze wetswijziging. Maar ook de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting zijn totaal onderbelicht. Maar dga’s en hun partner moeten nu wel keuzes maken.

De drie onduidelijkheden op een rij:

1. Oudedagsverplichting

Het is geheel onduidelijk op welke wijze het overlijden van een dga met een zogenoemde oudedagsverplichting uitwerkt. De Belastingdienst roept wel eens iets wat zij vinden, maar een goede onderbouwing ontbreekt volledig.

2. Compensatie tussen partners

Ook is het onduidelijk hoe compensatie tussen partners moet worden vastgelegd. De staatssecretaris van Financi├źn blijft op de vlakte en vindt dat het niet notarieel hoeft, maar hij heeft hier toch niet van te vinden? De wet gaat hier toch over? En aangezien dit niet klip en klaar duidelijk is, had dit moeten worden uitgezocht.

3. Schenkingsgevolgen

En een laatste voorbeeld betreft de schenkingsgevolgen van deze wetswijziging. De staatssecretaris roept, met alle respect, ook maar wat in dit kader en daar moet de praktijk het dan maar mee doen. En op de visie van de staatssecretaris is echt heel veel aan te merken.

Dit zijn punten die onduidelijk zijn en vooralsnog blijven, maar de dga’s moeten wel er helaas mee dealen. En de gevolgen zijn op onderdelen onduidelijk en dat brengt risico’s voor de toekomst met zich mee. Ook van de zijde van de Belastingdienst ontstaat weinig duidelijkheid. En ik kan me dat voorstellen, omdat die duidelijkheid onvoldoende te geven valt, daar niet goed nagedacht is over alle gevolgen van deze wetwijziging.

Aan de slag

Toch moet de dga nog in 2017 aan de slag met zijn pensioen in eigen beheer. Dit jaar geldt nog een korting van 34,5% bij een afkoop bijvoorbeeld. De adviseur zal zijn best doen om een goed advies te geven, maar kan op een aantal vragen geen antwoord geven. Dus beste dga, laat alles nog in 2017 nog op een rijtje zetten en maak een afweging tussen alle plussen en minnen en maak een keuze hoewel er toch nog veel onduidelijk is.

Meer weten over het Belastingplan 2017 en de fiscale wijzigingen?

Meer over het Belastingplan

Gerard Staats is fiscaal jurist en als senior manager werkzaam bij Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadvies en tevens verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University.