COVID-19: Hoe ondernemers het heft meer in eigen handen kunnen nemen

Uit de recente tussentijdse publicatie van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap blijkt dat de hardste coronaklappen vallen in het mkb. Wat als de steunmaatregelen wegvallen? Wie blijven dan nog overeind? De overheid kan weliswaar niet alle bedrijven overeind houden, maar ondernemers wel helpen om zich aan te passen aan blijvende veranderingen. 

Verantwoordelijkheid mkb

Vanuit die gedachte heeft het comité een aantal structurele maatregelen voorgesteld, zoals de aanpassing van het faillissementsrecht, het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en het bevorderen van een leven-lang leren. Deze voorstellen zijn vooral gericht op overheidsmaatregelen. Prima voorstellen, waaraan ik graag wil toevoegen dat het mkb zelf de verantwoordelijkheid had en heeft om het voortouw te nemen. De realiteit is namelijk ook dat deze gezondheidscrisis de bestaande en blijvende uitdagingen vergroot, waarmee veel midden-kleinbedrijven al te maken hadden. Denk aan digitalisering, innovatie en het maximaal gebruikmaken van de kennis en kunde van de medewerkers.

Investeren in digitalisering, innovatie en opleidingen

Als deze crisis iets duidelijk maakt, is het dat de bedrijven die erin slagen zich snel aan te passen aan de nieuwe realiteit als winnaar uit deze crisis komen. En daar komt geen overheid bij kijken. Thema’s als digitalisering, innovatie en opleidingen voor medewerkers blijken dé ingrediënten voor een winnende strategie. Geen thema’s die hoog op de agenda staan van de bedrijven die financieel nu het hardst worden geraakt, zoals in de horeca- en evenementenbranche. De uitdaging is daar vooral om de continuïteit te waarborgen. De realiteit is ondertussen ook dat veel midden-kleinbedrijven in andere sectoren weliswaar worden geraakt door corona, maar niet hun continuïteit in het geding zien komen en het momentum nu kunnen benutten om wendbaarheid van het bedrijf te vergroten.

Het verschil maken in blijvende uitdagingen

Neem als voorbeeld de bouwsector. Veel bouwbedrijven hebben zeker een tik gehad, met name door de vraaguitval dit voorjaar. Daar was echt wel even wat onzekerheid in de markt. Maar juli was alweer een goede maand, druk als nooit tevoren. Corona heeft in die sector een rimpeling in de vijver gebracht, maar het is geen golf geworden. Tegelijkertijd staat - de over het algemeen conservatieve - bouwwereld voor grote, blijvende uitdagingen op het vlak van (duurzame) innovatie - bijvoorbeeld in de vorm van circulair bouwen - en digitalisering, waardoor betere samenwerking met ketenpartners resulteren in lagere faalkosten. Bouwbedrijven die achterblijven op deze thema’s, zijn de verliezers van morgen. En dat heeft niets met corona te maken. Op die gebieden valt vooral voor de lokaal opererende bouwbedrijven veel winst te behalen. Zij kunnen zelf het verschil maken in hun business, ook ter voorbereiding op een eventuele volgende crisis. 

Weerbaar en wendbaar personeel

De grote vraag is natuurlijk, wat kunnen ondernemers doen, en hoe pakken ze dat aan? Het antwoord is weerbaarder worden en hun aanpassingsvermogen vergroten. En die verandering begint vaak bij het personeel. Hoe weerbaar en wendbaar zijn uw medewerkers nu? En wat kunt u doen om ze wendbaarder en weerbaarder te maken? Voorbeelden van tools daarvoor zijn het aanbieden van opleidingen (waardoor medewerkers breed inzetbaar zijn binnen het bedrijf), jobrotation en strategische personeelsplanning; wat voor mensen heeft u binnen het bedrijf nodig om over vijf jaar nog relevant te blijven? Welke kennis en vaardigheden hebben medewerkers nodig met oog op de toekomst? Welke investeringen zijn nodig in het teken van, bijvoorbeeld, vernieuwing van uw productieontwikkeling? Gaat u dat alleen doen, of trekt u daar juist een (kennis)partner bij? Hoe kunt u bij het aantrekken van nieuwe mensen vernieuwing en verandering aanbrengen om een frisse wind door het personeelsbestand te laten waaien?

Heft in eigen handen nemen

Het is natuurlijk niet vreemd dat bedrijven nu heel veel aandacht besteden aan de uitdaging om de business draaiende te houden. Toch is het juist nu belangrijk om niet alleen in uw bedrijf maar vooral aan uw bedrijf te werken. De ondernemers die het heft in eigen handen nemen en meer bezig zijn met de dag van morgen dan met de dag van vandaag, zullen beter in staat zijn om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en hun medewerkers daarin mee te krijgen. Die wendbaarheid en weerbaarheid vormen de cruciale eerste stap naar een succesvolle toekomst.  

Business Impact Analyse

Wilt u meer inzicht in de impact op uw bedrijfsvoering en meer grip krijgen op de situatie, om uiteindelijk sterker uit de crisis te komen? Vul de vragenlijst in voor Business Impact Analyse, of neem contact op met een van onze specialisten.
 

VUL DE VRAGENLIJST IN