CAO Gemeenten: de 5 belangrijkste veranderingen

In aanvulling op de nieuwe wetgeving rondom de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is het concept voor de genormaliseerde CAO Gemeenten eind november openbaar gemaakt. Iets meer dan een jaar voordat deze nieuwe wet ingaat en ambtenaren officieel geen ambtenaren meer zijn, maar werknemers; voor wie het privaat arbeidsrecht geldt.

In dit blog stip ik de vijf grootste veranderingen aan waarmee lokale overheden te maken krijgen als gevolg van de aanpassingen in de CAO Gemeenten. Met daarbij de kanttekening dat de ledenraadpleging over deze nieuwe cao nog moet plaatsvinden. Maar akkoord of niet, de cao treedt wél in werking, van 1 december 2019 tot 8 januari 2020. Dit om te voorkomen dat het overgangsrecht van toepassing wordt, zodat gemeenten in elk geval aan de slag kunnen, want de tijd dringt.

CAO Gemeenten: de vijf belangrijkste veranderingen op een rijtje

1. De verplichting voor het instellen van een Georganiseerd Overleg komt te vervallen; voor de werkgever geldt wel een verplichting om overleg te voeren met vakbonden over een aantal onderwerpen. Als voorbeelden staan genoemd: aanvullende afspraken in het werk-naar-werktraject, bronnen en doelen voor het IKB, en bovenwettelijk vakantieverlof.

Het belangrijkste aandachtspunt daarbij is dat er nu alleen voor de werkgevers zelf een verplichting geldt om overleg te voeren met de vakbonden, en niet meer voor de ondernemingsraden om met vakbonden op te trekken. 

2. Lokale overheden zijn verplicht een geschillenregeling op te stellen. Die geschillenregeling geldt voor de werk-naar-werktrajecten, voor de functiewaarderingen en voor individuele toepassing van sociale statuten en sociale plannen. De werk-naar-werkcommissie blijft hetzelfde als in de CAR-UWO.

3. Per 1 januari 2020 geldt ook voor ambtenaren ‘plots’ het civiele arbeidsrecht. Dat kan bij ontslagtrajecten tot lastige situaties leiden. In het licht van de overgang van het ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht roept de VNG dan ook een cao-ontslagcommissie in het leven, voor de duur van vier jaar, van toepassing op reorganisatieontslagen. Dit betekent voor huidige ambtenaren dat ze niet hoeven te vrezen dat ze aan de verkeerde kant van de streep staan.

4. Lokale overheden moeten procesafspraken maken over de transitievergoeding. De intentie is om de financiële regelingen die gelden bij van werk-naar-werkafspraken niet te laten cumuleren met de transitievergoeding.

5. Geen onderscheid meer tussen CAR en de UWO. Er is nu één cao voor alle gemeenten, met uitzondering van de G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Die kunnen nog wel afwijken van de cao.

Tip: wacht niet op akkoord CAO Gemeenten

Het uitblijven van een akkoord over dit nieuwe cao is geen reden om te wachten met het normaliseringsproces. Het huidige concept is het uitgangspunt tot 8 januari 2020. Begin dus snel met het inventariseren van de arbeidsvoorwaarden én met het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het personeelsreglement.

Meer weten? Meld u aan voor onze workshop!

Wilt u (meer) kennis opdoen over de Wnra, handvatten voor het opstellen van een plan van aanpak, maar ook kennis opdoen van het private arbeidsrecht? Meld u aan voor onze workshop Wnra!

Aanmelden workshopTags: