Bureaucratie staat innovatie in de weg: een open deur of kritieke uitdaging?

De deelnemers aan ons jaarlijkse Global Risk Survey zien interne structuren en bureaucratie als de grootste barrière voor succesvol innoveren. Betekent dit dat grote, complexe organisaties niet succesvol kunnen innoveren en ‘dying species’ zijn?

Hoe is innovatie te stimuleren?

Zoals we in toonaangevende managementboeken kunnen lezen, neemt met de grootte van de onderneming veelal ook de complexiteit en de mate van specialisatie toe. De onderlinge afhankelijkheden kunnen leiden tot minder initiatief en te trage besluitvorming. Grote bedrijven proberen innovatie te stimuleren door start-ups te acquireren, door ondernemerschap bij medewerkers te stimuleren of door innovatie zoveel mogelijk los te plaatsen in de organisatie. Maar is dat geen symptoombestrijding?

Formalisatie en zachtere beheersmaatregelen

De oplossing kan zijn gelegen door je als organisatie anders te organiseren. Vaak blijft de professionalisering en formalisering van de (interne) organisatie achter bij de groei van de organisatie. Er is een hele reeks aan ‘harde’ instrumenten die organisaties in kunnen zetten ter professionalisering en formalisering, zoals duidelijk vastgelegde processen, beleidskaders, expliciete delegatie van bevoegdheden en statuten en geavanceerde IT-toepassingen. Indien dit goeddoordacht wordt toegepast, kan het de helderheid en autonomie verschaffen waar veel managers en medewerkers naar op zoek zijn. Daarnaast kunnen nieuwe organisatiemodellen worden toegepast, zoals gebaseerd op zelfsturende teams, integraal management en agility. In combinatie met een aantal ‘zachte’ factoren zoals een leiderschapsprogramma en het actief sturen op cultuur en gedrag kan een innovatief klimaat gecreëerd worden. 

Is uw organisatie innovatief?

Ervaart u binnen uw organisatie hinder om echt te innoveren? Wilt u weten hoe u een optimale balans vindt tussen formalisatie en zachtere beheersmaatregelen als leiderschap, motivatie en inspiratie? Neem dan contact met mij op. Met mijn collega’s ga ik graag met u in gesprek en ondersteunen wij u bij het vinden van die optimale balans.

Download risk landscape 2018