Fase 1 voor het economisch herstel: reageren op de directe impact

Voor de meeste organisaties is het nog steeds alle hens aan dek. In eerste instantie bepalen kortetermijnacties de agenda, zoals het op orde brengen van de financiën, zaken afstemmen met instanties en het veiligstellen van steunmaatregelen. Maar wat kunt u in de praktijk nog meer doen om te redden wat er te redden valt, en wat juist niet?

Voor ieder bedrijf en voor iedere organisatie is die situatie anders. Wij onderscheiden drie te doorlopen fasen waarin u zich begeeft in deze coronacrisis: react, resilience en realise. Dit model helpt u op overzichtelijke wijze inzicht te krijgen in uw mogelijke uitdagingen en zakelijke prioriteiten.

REACT: negatieve gevolgen beperken

In dit blog zoomen we op fase 1: react, de manier waarop organisaties reageren op de directe impact van de coronacrisis. Met als doel de grootste negatieve effecten op de bedrijfsvoering, de veiligheid van werknemers, de supply chain en de financiële positie zoveel mogelijk te beperken.

BDO heeft voor organisaties een self assessment ontwikkeld om de mate van beheersbaarheid te peilen in vijf aandachtsgebieden. Elke fase van onze aanpak kent binnen die gebieden haar eigen issues en overwegingen.

Belangrijkste pijnpunten tijdens REACT

Het is zaak de grootste pijnpunten in kaart te brengen; van veiligheid op de werkvloer (door het voorkomen van verspreiding) en personeelstekort (door verlofaanvragen en ontslagen) tot fabriekssluitingen en een verhoogd cyberrisico. Allemaal zaken die vragen om onmiddellijke crisis- en stakeholdermanagement en strategieën om inkomstenverlies te beperken.

Prangende issues
Prangende issues om snel op te anticiperen zijn verder, onder andere, financiële krapte bij consumenten, verstoring van de supply chain, vertraagde leveringen, verzekeringsclaims en het minimaliseren van wettelijke verplichtingen. Belangrijke agendapunten zijn bovendien liquiditeitsproblemen, toegang tot kapitaal en bezuinigingen. Ondertussen heeft u te maken met termijnen voor financiële verslaglegging, belastingaangiften en betalingstermijnen.

Het overwegen waard

Vrijwel elke organisatie heeft inmiddels maatregelen getroffen zodat werknemers hun taken veilig kunnen uitvoeren, waar ze ook zijn. Denk bij maatregelen die het overwegen waard zijn aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers, temperatuurmetingen gedurende de dag en duidelijke reinigings- en desinfectieprotocollen. In het licht van crisismanagement kunt u overwegen om te investeren in de arbeidscapaciteit, met oog op klantbehoud en het voorkomen van reputatieschade.

Herzien, aanpassen, onderhandelen
Andere voorbeelden van overwegingen in dit stadium zijn het aanpassen van uw risicobeheerplan en het oriënteren op alternatieve leveranciers en transportmogelijkheden. Herzie ondertussen uw prijsmodel om flexibelere en betaalbare alternatieven te bieden en onderhandel met leveranciers over bestaande betalingsvoorwaarden. Houd bovendien ook uw cashflow- en financiële prognoses tegen het licht. En maak uiteraard wanneer nodig gebruik van de bestaande steunmaatregelen.

Lessen: wel en niet verstandig

Alle pijnpunten en mogelijkheden in overweging nemende, blijft de vraag: waar doet u uiteindelijk verstandig aan? Dat antwoord is voor iedere organisatie anders. Maar over het algemeen, leert onze ervaring, kunt u zich vasthouden aan onderstaande do’s en don’ts.

Niet doen
Paniekvoetbal is nooit een aanrader. Neem dus geen rigoureuze beslissingen zonder het juiste voorwerk. Maak daarbij geen al te agressief plan voor het reduceren van kosten en verlaag budgetten niet op een lineaire manier zonder – op verschillende niveaus - de impact en behoeften van klanten te evalueren. En niemand heeft een glazen bol, probeer dan ook niet het einde van de recessie te voorspellen, laat staan daar rekening mee te houden.

Wel doen
Erken de situatie waarin u zich bevindt en stel een actieplan op, samen met een multifunctioneel team. Luister naar de zorgen die uw medewerkers uitspreken en de meningen die zij ventileren. Concentreer u op acties die inspelen op de kortetermijnbehoeften en de mogelijkheden voor toekomstige herstel en groei. Maak een financieel plan op basis van nieuwe uitgangspunten, inclusief het beschikbare steunmaatregelpakket. En, last but not least, communiceer regelmatig met alle werknemers en belangrijke klanten.

Voor het managen van de situatie, zodat uw organisatie door kan blijven draaien, is het bovendien cruciaal om de antwoorden te vinden op deze vijf vragen.

Business Impact Analyse

Wilt u meer inzicht in de impact op uw bedrijfsvoering en meer grip krijgen op de situatie, om uiteindelijk sterker uit de crisis te komen? Met de Business Impact Analyse krijgt u meer inzicht in de impact van COVID-19 op uw bedrijfsvoering. Vul de bijbehorende vragenlijst in, of neem contact op met een van onze specialisten.


VUL DE VRAGENLIJST INTags: