Bedrijfswaarderingen en Fibonacci…..het houdt meer verband dan je wellicht zou denken

Begin november had ik het genoegen een presentatie van prof. dr. E.A. de Groot bij te mogen wonen. De titel van zijn presentatie was ‘Economic and Business Cycles’. Voor bedrijfswaarderingen een interessant onderwerp omdat toekomstprojecties de basis vormen voor een bedrijfswaardering. Althans bij een degelijke bedrijfswaardering.

Degelijke waardebepaling

Helaas is de indruk nog dikwijls dat een bedrijfswaardering niet meer is dan ‘EBITDA x multiple’. Niets is echter minder waar. Een degelijke bedrijfswaardering houdt immers rekening met de elementen risico, rendement en tijd. Elementen die enkel bij een Discounted Cashflow (DCF) benadering worden meegenomen, waarbij naast de omvang van de kasstromen ook rekening wordt gehouden met de ‘timing’ en het risico ervan. Maar dat terzijde.

Economische ontwikkelingen en de impact daarvan

Omdat een bedrijfswaardering bestaat uit het maken van toekomstprojecties, is de vraag altijd: welk uitgangspunt wordt gehanteerd ten aanzien van de economische ontwikkeling en wat is de impact daarvan op het onderwerp van waardering? Dus: houd rekening met de economische vooruitzichten van zowel de specifieke branche als de geografische context waarbinnen de betreffende onderneming acteert.

Relatie economische toekomstprojecties en Fibonacci

De Groot liet in zijn presentatie zien welke relatie er bestaat tussen de bevindingen van de Italiaanse wiskundige Leonardo van Pisa, ook wel bijgenaamd Fibonacci, en de cycli in de economie. Hoewel de Fibonacci reeks in de financiële wereld al decennialang een bewezen feit is, is het interessant te zien hoe de bevindingen van de economische cycli kunnen worden meegenomen bij het maken van macro economische toekomst projecties. Wetenschap hiervan is namelijk van belang om te komen tot een evenwichtige visie op de toekomst. Voor ondernemers en executives bijvoorbeeld in het kader van het bepalen van een groei- of krimpstrategie en de daarbij behorende bedrijfsplannen. En voor bedrijfswaardeerders voor het bepalen van de uitgangspunten ten aanzien van de projecties voor de zogenaamde prognose- en restperiode. Zeker geen makkelijke kost maar wel goed om bij stil te staan.

En oh ja, ook wederom een bevestiging dat een goede bedrijfswaardering meer is dan ‘EBITDA x multiple’…….

Onze aanpak?

Wilt u meer weten over onze aanpak bij bedrijfswaarderingen, neem dan gerust contact met mij op om hier vrijblijvend over geïnformeerd te worden.