Bedrijfswaardering onderschat als startmiddel om waarde te vergroten

Iedereen die overweegt om een onderneming aan te kopen of juist te verkopen, kent de toegevoegde waarde van een bedrijfswaardering. Ook in geval van een fiscale of juridische herstructurering, overdracht binnen de familie of eventueel zelfs onenigheid tussen aandeelhouders, worden bedrijfswaarderingen vaker opgemaakt. Maar een bedrijf laten waarderen met als doel de bedrijfswaarde verder te vergroten, wordt in mijn ogen nog te weinig gedaan.

Heeft u al eens geprobeerd om met een bedrijfswaardering als startpunt uw bedrijfswaarde te vergroten?

Hierbij doel ik op het maken van een waardering als start van een zogenaamd ‘value-management’ - traject; een adviestraject waarin een ondernemer (al dan niet met externe hulp) de waarde van zijn onderneming verder gaat optimaliseren. Dat kan ofwel omdat de ondernemer zijn bedrijf en bedrijfswaarde voor zichzelf verder wil verbeteren / optimaliseren, ofwel omdat er overwogen wordt de onderneming over enkele jaren te gaan verkopen of over te dragen (binnen familie). Om op familieoverdracht nader ‘in te zoomen’; ook daarbij is een goed waardebeeld van groot belang, onder meer ook richting de fiscus en om benadeling van de andere, niet intredende familieleden te voorkomen.

Waarderingsrapport als startpunt

Zo’n ‘value-management’-traject start met een goede, onderbouwde professionele waardering. In een waarderingsrapport worden namelijk, naast de indicatieve waarde, ook de zogenaamd ‘value-drivers’ van de onderneming waar het om gaat helder; dat zijn die factoren die (relatief) het meest bijdragen aan de waarde en daarmee de mogelijke waardegroei van deze specifieke onderneming. Het helder zijn van deze factoren en hun relatieve impact is dan de start van een traject wat de ondernemer meer waarde gaat bezorgen; ofwel doordat hij een beter, waardevoller bedrijf krijgt, danwel door een grotere opbrengst bij verkoop (na enkele jaren).

Wilt u ook uw bedrijfswaarde vergroten?

Neem gerust contact met me op, of kijk op onze pagina voor meer informatie.

Wij helpen u graag uw ondernemingswaarde te vergroten!