‘Als iedereen hier nou gewoon eens doet wat er van hem of haar verwacht wordt’

Een belangrijke taak van HR is om ervoor te zorgen dat op het juiste moment, de juiste mensen op de juiste plaats zitten met de juiste competenties zodat de doelstellingen van het bedrijf gerealiseerd worden. Dit klinkt betrekkelijk simpel, maar de praktijk is een stuk lastiger. Waar dit door komt? Hier is helaas geen eenduidig antwoord op. In deze blog toch een poging dit nader te verklaren.

Weten

Als medewerker moet je natuurlijk wel weten wat er van je verwacht wordt. Soms is de rol of verantwoordelijkheid van een functie niet helder. Waar ben je eigenlijk voor gevraagd? Hierover ontstaat nogal eens wat verschil in inzicht tussen werkgever en werknemer. En vervolgens rijst ook de vraag hoe je iets moet doen. Dit betekent voor een leidinggevende instrueren en een norm uitspreken. Veel leidinggevenden houden hier niet van. HR kan helpen bij het creeren van heldere profielen en zo leiderschap op de agenda te zetten.

Willen

Misschien wil iemand wel niet doen wat er van hem verwacht wordt. Dit zal in veel gevallen niet expliciet benoemd worden door de persoon in kwestie. Toch is het de uitdaging om dit boven tafel te krijgen, want pas dan kun je er wat aan doen. En zo vreemd is het niet dat na jarenlang dienstverband de motivatie wat terugloopt of dat iemands leercurve wat afzwakt. HR heeft vaak de voelsprieten hiervoor en kan  het gesprek stimuleren.

Durven

Als je dan weet wat er van je verwacht wordt en je wilt het ook nog maar durft het niet, dan is de kans groot dat je het toch niet gaat doen. Nieuwe dingen zijn soms eng, sommige mensen zijn van nature wat risicomijdend en daardoor eerder geneigd iets niet te doen. Daarom dien je als werkgever je medewerkers te kennen en te begrijpen. Ook hier kan HR bijdragen aan een cultuur waarin openheid gestimuleerd wordt

Kunnen

Dan weet je als medewerkers wat er van je verwacht wordt, je wilt en durft het te gaan doen, maar dan blijkt het niet te lukken. Omdat je nog niet vaardig genoeg bent bijvoorbeeld. Dat is een zinvol inzicht. Dan kan namelijk in kaart gebracht worden of je voldoende potentie hebt om te leren. Vanuit daar kan bekeken worden hoe het aan te leren is. Is er training nodig? Of coaching? Of is er een andere manier om het je eigen te maken? HR speelt een belangrijke rol in het aannemen van mensen, het faciliteren van ontwikkeling van medewerkers en hierbij de juiste instrumenten aan te reiken en management te ondersteunen.

HR in het familiebedrijf

BDO is gespecialiseerd in het familiebedrijf, ook op HR vlak. Wat maakt HR dan specifiek anders dan bij een andere organisatie? Bijvoorbeeld het belang van harmonie in de familie; enerzijds is dit juist uniek en onderscheidend. Anderzijds kan dit het objectief praten over functioneren van - en met personeel lastiger maken. Het inzetten van professionele HR instrumenten zoals performancemanagement, maar ook het zo objectief mogelijk aannemen van nieuw personeel is hierdoor een uitdaging. Toch geloven wij wanneer dit respectvol, open en eerlijk gebeurd, dat dit bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van het familiebedrijf.

Uit onderzoek van BDO blijkt ook dat het hebben van familiewaarden voorsprong geeft op concurrenten. Het vertalen van die familiewaarden naar de praktijk en dus ook naar HR beleid en instrumenten is zinvol. Dragen de waarden wel bij aan de strategie? Past een nieuwe medewerker wel bij de gewenste waarden? Wat betekenen die waarden in termen van concreet gedrag en sturen we hier ook op?

Onze HR adviseurs hebben ervaring met het familiebedrijf en expertise op HR-vlak. Wij gaan graag met u in gesprek op het BDO Familiebedrijvencongres op 10 oktober. Daarvoor kunt u zich hier aanmelden.