6 tips voor inzicht in uw liquiditeit

De impact van corona wordt met de dag duidelijker voor organisaties en bedrijven, in bijzonder het mkb. In tijden van crises is het zaak om als ondernemer uw hoofd boven water te houden. Maar hoe krijgt u inzicht in uw liquiditeit? 

Stel een liquiditeitsprognose op

Lees hier hoe u inzicht kunt krijgen in uw werkkapitaal, samengevat in 6 tips: 

 1. Gebruik een 13-weeks liquiditeitsmodel
  Hierbij kijkt u continu 13 weken vooruit, dit geeft u ruimte om tijdig te anticiperen op eventuele tekorten en de interval van een week is afdoende nauwkeurig om kasstromen in te schatten. 

 2. Gebruik de directe methode
  Dit wil zeggen dat u uw inkomsten en uitgaven direct in uw liquiditeitsmodel opneemt (en niet indirect afleidt uit ontwikkelingen in balans en resultatenrekening). Met deze methode geeft u meer inzicht in de kasstromen en maakt het gemakkelijker om te schuiven met kasstromen.

 3. Rubriceer naar relevante stromen en specifieer deze zo ver als mogelijk
  Bijvoorbeeld: inkomsten uit verkopen, uitgaven uit inkopen, uitgaven aan crediteuren, uitgaven aan bedrijfskosten, lonen (houdt rekening met vakantiegeld), belastingen en financieringen (rente en aflossingen).

 4. Modelleer in de prognose per week de eindstand liquide middelen
  Vergelijk de eindstand in een grafiek met de kredietlimiet om visueel vast te stellen of er tekorten dreigen.

 5. Wees conservatief en maak gebruik van scenario’s
  De praktijk leert dat inschattingen vaak negatiever uitpakken dan gehoopt. Met scenario’s kunt u inschatten bij welke inkomsten en uitgaven welke maatregelen moeten worden genomen.  

 6. Maakt u gebruik van factoring? Let dan extra goed op en controleer de voorwaarden!
  Eventuele vraaguitval raakt u vrijwel direct in uw kasstromen omdat deze niet worden vertraagd via debiteurenontvangsten. Ook kunnen betalingsproblemen bij uw klanten ervoor zorgen dat uw debiteur wordt uitgesloten van factoring waardoor de beschikbare financiële middelen nog sneller afnemen. 

Met een liquiditeitsprognose krijgt u inzicht in de ontwikkeling van uw financiële situatie in bepaalde scenario’s. Dat stelt u in staat tijdig te voorspellen wanneer u een kritieke fase bereikt. Lees hier welke maatregelen u kunt treffen om uw werkkapitaal te verruimen

Lees meer over liquiditeitsverruimende maatregelenTags: